ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Agata Czarnecka
adiunkt
Katedra Teorii Prawa i Państwa

pokój: 250, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: 56 6114071
e-mail: agatato@umk.pl
ORCID: 0000-0002-1325-2907

Zainteresowania:
Doktor nauk prawnych i magister socjologii.

Autorka publikacji z zakresu teorii i filozofii prawa na temat nieliberalnych anglosaskich nurtów filozofii prawa, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych problemów społeczno-prawnych. Tłumaczka i redaktorka tłumaczeń książek i artykułów z zakresu szeroko pojętej filozofii prawa (m.in. Q. Skinnera, R. Alexego, R.P. George’a, B. Pokola, A. Scalii).

Odbyła staże badawcze w Witherspoon Institute w Princeton (research scholar w semestrze wiosennym 2015 r.), w International Institute for the Sociology of Law w Onati (visiting fellow 2016 r.), a także w London School of Economics and Political Science (2011 r.), na University of Chicago (2012 r.).

Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Prawo i Więź” (100 pkt, SCOPUS), członek redakcji czasopisma „Prawo w działaniu” (100 pkt).

Stypendystka Narodowego Centrum Nauki (Etiuda I, 2013 rok) oraz Witherspoon Institute w Princeton.Terminy konsultacji:

Od 1 września 2022 r. do końca roku akademickiego 2022/2023 pracuję w charakterze visiting fellow na Princeton University, zaś na UMK mam urlop. W tym czasie kontakt mailowy ze mną może wymagać większej cierpliwości, o którą uprzejmie proszę.Zobacz profil w Bazie Wiedzy