Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Agata Czarnecka
adiunkt
Katedra Teorii Prawa i Państwa

pokój: 250
tel.: 56 6114071
e-mail: agatato@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym 2019/2020:
Poniedziałku 12.30-13.30
Wtorki 10-11
Bibliografia