Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

mgr Marcin Drewek
asystent
Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego

pokój: 131
tel.: 56 611 41 17
fax: 56 611 40 05
e-mail: drewek@umk.pl

Terminy konsultacji:
Godziny dyżurów w semestrze zimowym 2019/2020
Dyżur ds. praktyk: poniedziałek, 16.00 - 17.00
Dyżur dydaktyczny: wtorek 14.00 - 16.00

W terminy najbliższych dyżurów:
- 24.09.2019 r., dyżur dydaktyczny 9.00-11.00, dyżur ds praktyk 13.00-14.00
- 2.10.2019 r., dyżur ds praktyk 13.00-14.00, dyżur dydaktyczny 14.00-16.00

Od 7.10.2019 r. dyżury ds praktyk w poniedziałki 16.00-17.00, dyżury
dydaktyczne wtorki 14.00-16.00.


UWAGA:
1. Uprzejmie wskazuję, że sprawy odnośnie do praktyk załatwiane są w
trakcie specjalnie w tym celu wyznaczonego dyżuru ds. praktyk. Nie mamożliwości załatwienia ich w trakcie dyżuru dydaktycznego.

2. Uprzejmie wskazuję, że wszelkie dane, informacje i wzory
potrzebnych dokumentów dotyczących praktyk znajdują się na stronie
Wydziału:
https://www.law.umk.pl/student/praktyki-studenckie/
Stąd zastrzegam, że będę odpowiadał wyłącznie na maile w sprawach
merytorycznych.

Bibliografia