Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Paweł Nowicki
adiunkt
Katedra Prawa Europejskiego

pokój: 91
tel.: +48-56-611-4128
fax: +48-56-611-4005
e-mail: pnowicki@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0604-0308

Zainteresowania:
prawo zamówień publicznych, koncesje na roboty budowlane i usługi, partnerstwo publiczno-prywatne, prawo Unii Europejskiej, pomoc publiczna, fundusze unijne, nowe technologie, sztuczna inteligencja & maszynowe uczenie, ekonomiczna analiza prawa, behawioralna ekonomiczna analiza prawa, zrównoważony rozwój

* Z dniem 25 września 2019 r. decyzją Ministra Przedsiębiorczości i Technologii - p. Jadwigi Emilewicz, dr Paweł Nowicki został powołany w skład Rady Zamówień Publicznych *

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Adiunkt w Katedrze Prawa Europejskiego. Specjalizuje się w tematyce prawa gospodarczego i polityk gospodarczych Unii Europejskiej, w szczególności prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej oraz funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Prowadzi badania naukowe na temat systemu zamówień publicznych w Unii Europejskiej oraz Polsce, z uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego oraz koncesji na usługi i roboty budowlane. Jako biegły Wojskowej Prokuratury Okręgowej w Poznaniu wydawał opinie dotyczące naruszeń prawa zamówień publicznych w postępowaniach przetargowych dla wojska.

W kręgu zainteresowań badawczych znajdują się również kwestie związane z procesami integracyjnymi i rozszerzaniem się Unii Europejskiej oraz problematyka instytucji prokuratury. Stypendysta Fundacji Szyszkowskich.

Wykładowca na podyplomowych studiach z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.

Ekspert Komisji Europejskiej z dziedziny prawa zamówień publicznych - członek działającej przy Komisji Europejskiej grupy ekspertów zainteresowanych stron ds. zamówień publicznych (fr. Groupe d'experts des parties prenantes de la Commission sur les marches publics, ang. Commission stakeholder expert group on public procurement) na kadencję 2012-2015. 

Ekspert Komitetu Regionów Unii Europejskiej.

Członek International Research Study on Public Procurement.

Członek Procurement Law Academic Network.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa (Law&Economics) oraz Fundacji Wsparcie Naukowe Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Członek Stowarzyszenia Prawa Zamówień Publicznych (The Public Procurement Law Association).

Członek Komisji ds. Wspierania Partnerstwa Publiczno-Prywatnego działającej przy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

Radca prawny (Tr-688), prowadzący własną kancelarię prawną. Doradza jednostkom samorządu terytorialnego oraz przedsiębiorstwom publicznym i prywatnym w zakresie zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, koncesji na usługi i roboty budowlane, a także w kwestiach związanych z wykorzystywaniem środków unijnych. Jest autorem ponad 200 opinii prawnych z zakresu prawa zamówień publicznych. Wiele z nich publikowanych było m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Doświadczony trener i szkoleniowiec z zakresu prawa zamówień publicznych, koncesji oraz PPP. Przeszkolił setki ludzi, m.in. pracowników Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Lasów Państwowych, Urzędów Kontroli Skarbowej, Ministerstwa Finansów, Urzędów Marszałkowskich, PESA, Budimex oraz wielu jednostek samorządowych.

Założyciel i główny trener akademii brazylijskiego jiu-jitsu, submission fighting i MMA: Gracie Barra Toruń.  Przedstawiciel Gracie Barra w Polsce oraz członek władz Gracie Barra Poland Team Draculino. Posiada czarny pas w brazylijskim jiu-jitsu oraz stopnie mistrzowskie w aikido (1 dan) i iaido (1 dan). Instruktor rekreacji ruchowej ze specjalizacją samoobrona. Kiedy nie ćwiczy sztuk walki, gra w golfa. Pasjonat wina.


Terminy konsultacji:
Uprzejmie informuję, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 dyżury będę odbywał wg następującego rozkładu:

- środa: godz. 15:00-16:00
- piątek: godz. 11:00-12:00

UWAGA! W dniach 27-31 stycznia, z uwagi na zmiany w organizacji roku akademickiego zmienią się również godziny i daty dyżurów.
Jedyny dyżur odbędzie się w dniu 28 stycznia (wtorek), w godz. 14:00-15:00. Nie odbędą się dyżury w dniach 29 i 31 stycznia (środa i piątek).


Bibliografia