Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Andrzej Gaca, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych

e-mail: agaca@umk.pl

Terminy konsultacji:
Dyżur z dnia 23 września 2019 r. przeniesiony zostaje na dzień:

30 września 2019 r. (poniedziałek), godz. 14:00-15:00, pokój 207.

Bibliografia