Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Marcin Kilanowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Teorii Prawa i Państwa

pokój: 229
tel.: +48-56-611-4091
e-mail: markil@umk.pl

Zainteresowania:
Experienced academic with strong interest in the field of policy and law formation in national and global setting. Professional experience allowed him to develop a broad perspective on local and global problems: first, as a lecturer, visiting scholar and visiting professor at universities in Poland and abroad (Harvard, Oxford, Science Po, Freie Univerrität, Goethe-Universität), and then as a founder of think-tanks and an expert and advisor to ministerial councils and international organizations.

Dr hab. Marcin Kilanowski, profesor Uniwersytetu, jest absolwentem filozofii (magister filozofii) i prawa (magister prawa) Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu w Utrechcie i Uniwersytetu Harvarda (magister prawa). W trakcie swych studiów i po ich ukończeniu prowadził badania jako Visiting Scholar w Instytucie Johna Kennediego na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie, Instytucie Badań Społecznych Uniwersytetu Wolfganga Goethego we Frankfurcie nad Menem, na Uniwersytecie w Oxfordzie, Uniwersytecie Harvarda i Science-Po w Paryżu, dzięki grantom przyznanym przez Komisję Badań Naukowych, Fundację Kościuszkowską, Komisję Europejską i Rząd Francuski. Dwukrotny laureat stypendiów dla młodych naukowców Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej oraz dwukrotny laureat stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w trakcie studiów prawniczych. Jego praca doktorska pt. "Ku wolności jako odpowiedzialności" została nagrodzona przez Fundację Stefana Batorego.

W swych badaniach skupia się na rozwoju demokracji i państwa prawa, społeczeństwa obywatelskiego, ochronie praw człowieka i na globalnym zarządzaniu poprzez zredefiniowanie podziału na to co prywatne i publiczne na płaszczyźnie filozoficznej i prawnej. Wyniki badań publikuje w artykułach naukowych, oraz wykorzystuje w wykładach akademickich.

Prowadzone zajęcia: Wstęp do prawoznawstwa, Filozfia polityki; Filozoficzne i prawne podstawy społeczeństwa obywatelskiego; Godność ludzka – aspekty filozoficzne i prawne; Philosophy of Human Rights; Introduction to Global Governance; Global Governance – Philosophy and Practice.

 


Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym 2019/20:
(pokój 229)
poniedziałki 10.00-11.00.Bibliografia