ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Dorota Sylwestrzak
adiunkt
Katedra Prawa Administracyjnego

pokój: 194, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4140
e-mail: d_syl@umk.pl
ORCID: 0000-0003-4985-2880

Zainteresowania:
Specjalizuja w prawie administracyjnym: ze szczególnym uwzględnieniem administracyjnego postępowania ogólnego oraz szczególnego (postępowanie przed Prezesem UOKiK i organami regulacyjnymi), postępowań dyscyplinarnych, postępowania sądowoadministracyjnego, prawa antymonopolowego, prawa samorządowego (gospodarka komunalna), prawa konsumenckiego.

1. Funkcje pełnione w Uniwersytecie i na Wydziale

- Od 1.09.2012 r. - Rzecznik Dyscyplinarny UMK ds. Studentów i Doktorantów,

- Od 1.10.2014 r. – Kierownik Podyplomowych Studiów w zakresie Administracji Publicznej,

- Delegowana przez Dziekana WPiA jako obserwator podczas części pisemnej na egzaminie maturalnym w roku 2015, (18 maj 2015),

- Opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ochrony Konkurencji i Konsumentów od luty 2015 r.,

2. Udział w krajowych międzynarodowych organizacjach naukowych

- Członkostwo w Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CSAiR) WZUW, od 2012,

- Udział w sieci naukowej: Polska sieć naukowa – badania naukowe i prace rozwojowe na rzecz zrównoważonego rozwoju, UMK, UB, KUL.

3.Udział w zespołach konkursowych

1) Udział w komisji oceniającej II Konkursu z Prawa Planowania Przestrzennego, Toruń 21 maja 2015,

2) Udział w Wojewódzkim Komitecie Organizacyjnym Regionalnego Konkursu Wiedzy            o Samorządzie Terytorialnym 2011 r., 2012, 2013 r., 2014 r.

4. Inne aspekty działalności organizacyjnej:

1)2011-2013 - Kierownik Szkolenia Aplikantów Radcowskich Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu

2)Członek Sądu Dyscyplinarnego Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu - w kadencji 2007-2010, 2010-2013, 2013-2016

3)Członek Komisji ds. Aplikacji Radcowskiej OIRP w Toruniu

4)Członek Komisji KRRP ds. Aplikacji

5)Członek Komisji do przeprowadzenia  egzaminu radcowskiego w roku 2013, 2014, 2015.

 Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze letnim:
Wtorek 14.00-15.00

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych:
1.04. godz. 12.30-13.30, 24.06. godz. 9.00-10.00Zobacz profil w Bazie Wiedzy