ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Janusz Bojarski
adiunkt
Katedra Prawa Karnego

pokój: 231, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56-611-40-90
e-mail: bojarski@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0590-7464

Terminy konsultacji:
W środy, godz. 12.00-13.00, pokój 231


Zobacz profil w Bazie Wiedzy