Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Janusz Bojarski
adiunkt
Katedra Prawa Karnego

pokój: 231
tel.: +48 56-611-40-90
e-mail: bojarski@umk.pl

Terminy konsultacji:
W semestrze zimowym 2019/2020 dyżury we wtorki od 11.00 do 12.00.
Dyżur z 28 stycznia zostaje przeniesiony na 29 stycznia, g. 11.00 - 12.00

Bibliografia