ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Katarzyna Jachimowicz
adiunkt
Katedra Prawa Konstytucyjnego

pokój: 119 A, Coll. Coll. Iuridicum Novum , W. Bojarskiego 3 , 87-100 Toruń
tel.: 56 611 4115
e-mail: kjachimowicz@umk.pl
ORCID: 0000-0002-0685-1661

Terminy konsultacji:
pokój 219a

W semestrze letnim na moje konsultacje zapraszam w następujących terminach:
1. środa, godz. 10.00-11.00 oraz
2. czwartek, godz. 14.30-15.30.

Studenci studiów niestacjonarnych:
Zapraszam Państwa na godzinę przed rozpoczęciem zajęć (ewentualnie także w przerwie po zajęciach).
Zobacz profil w Bazie Wiedzy