ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Henryk Nowicki, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Ochrony Środowiska i Publicznego Prawa Gospodarczego

pokój: 192, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4072
e-mail: nowicki@umk.pl
ORCID: 0000-0003-0392-2433

Zainteresowania:
Publiczne prawo gospodarcze, reglamentacja działalności gospodarczej, gospodarka komunalna, prawo zamówień publicznych, zamówienia in house, zasady i cle zamówień publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne, umowa koncesji na roboty budowlane lub usługi, kontrola administracji publicznej, kontrola zamówień publicznych.

Terminy konsultacji:
Dyżury w semestrze zimowym, rok akademicki 2023/2024:

Środa - godz. 13.00-14.00.

Dyżur dla Studentów niestacjonarnych:

21.10.2023 godz. 13.00-14.00;

4.11.2023 godz. 13.00-14.00.


Zobacz profil w Bazie Wiedzy