Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Wojciech Włoch
adiunkt
Katedra Prawa Konstytucyjnego

e-mail: wloch@umk.pl

Zainteresowania:
Prawo konstytucyjne – pojęcie konstytucji, zasady ustrojowe, prawa jednostki, delegacja prawodawcza
Teoria demokracji – koncepcje demokracji, demokracja reprezentatywna, demokratyczna legitymizacja
Prawo wyznaniowe – wolność sumienia i religii, koncepcje świeckiego państwa

Terminy konsultacji:
Poniedziałek, godz. 12.00-13.00
Wtorek, godz. 12.00-13.00

S. 219a

Dyżur dnia 19.11.2019 r. nie odbędzie się z uwagi na posiedzenie Rady Dyscypliny Naukowej.
Przepraszam za utrudnienia
dr Wojciech Włoch
Bibliografia