ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Maciej Serowaniecdr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Konstytucyjnego

pokój: 222, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4107
e-mail: mserowaniec@umk.pl
www: https://scholar.google.pl/citations?user=2RvlC0EAAAAJ&hl=pl
ORCID: 0000-0003-4693-7977

Zainteresowania:
prawo konstytucyjne, porównawcze prawo konstytucyjne, prawo parlamentarne

Dr hab. Maciej Serowaniec, prof. UMK – redaktor naczelny rocznika Studi polacco-italiani di Toruń/Toruńskich Studiów polsko-włoskich. Autor ponad 130 publikacji z zakresu polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego. Visiting Professor na LUISS “Guido Carli” w Rzymie. Kierownik grantu pt. „Najwyższe organy kontroli w systemach konstytucyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej” (grant NCN nr 2018/02/X/HS5/00047). W charakterze wykonawcy bierze także udział w realizacji międzynarodowych grantów badawczych finansowanych ze środków Komisji Europejskiej (“Responding to Emerging Dissensus: Supranational Instruments & Norms of European Liberal Democracy - Horizon Europe oraz ”Better Knowledge for Better Solutions” - program Hercule III). Laureat stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców na lata 2018-2020. Członek Towarzystwa Naukowego w Toruniu oraz ICON Society.

 Terminy konsultacji:
Dyżur dydaktyczny w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023:

czwartek, godz. 09.00 – 10.00 - pokój nr 222.

W godzinach dyżuru możliwy jest także kontakt za pośrednictwem platformy MS Teams: mserowaniec@o365.umk.pl

Dyżury dla studentów niestacjonarnych:

12.03.2023 godz. 9.30-10.30
15.04.2023 godz. 15.00-16.00
13.05.2023 godz. 9.30-10.30

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że z uwagi na ważne obowiązki służbowe dyżur dydaktyczny zaplanowany na 16 marca br. został przesunięty na dzień 17 marca na godz. 9.00 - 10.00. Serdecznie przepraszam za powstałe z tego tytułu utrudnienia.

Zobacz profil w Bazie Wiedzy