ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Jerzy Lachowski, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Karnego

pokój: 204, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4063
e-mail: lachowsk@umk.pl
www: http://www.law.umk.pl/#2#lachowsk@umk.pl
ORCID: 0000-0002-6669-2105

Zainteresowania:
Zasady odpowiedzialności karnej, wina i strona podmiotowa czynu zabronionego, kontratypy i okoliczności wyłączające winę, środki związane z poddaniem sprawcy próbie, przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko rodzinie i opiece, wolności, przestępstwa przeciwko działalności instytucji państwowych i samorządu terytorialnego, przestępstwa przeciwko środowisku. Zasady postępowania wykonawczego, wykonywanie kary pozbawienia wolności.

Jerzy Lachowski (ur. 13 lutego 1976r. w Toruniu)- prof. nadzwyczajny UMK, adwokat. Studia prawnicze ukończył w 2000r. na podstawie pracy dyplomowej napisanej pod kierunkiem naukowym dr hab. Mirosława Bączyka, prof. UMK na temat "Komepensaty umowne wierzytelności w prawie cywilnym". Od 2001r. zatrudniony na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii, najpierw na stanowisku asystenta. W 2004r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej pt. "Stan wyższej konieczności w polskim prawie karnym", napisanej pod kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Andrzeja Marka, ówczesnego kierownika Katedry Prawa Karnego i Kryminologii UMK. W związku z uzyskaniem stopnia doktora został zatrudniony na stanowisku adiunkta. W 2011r. habilitował się na podstawie rozprawy zatytułowanej "Warunkowe zwolnienie z reszty kary pozbawienia wolności", która została wyróżniona w 2012r. w prestiżowym konkursie Państwa i Prawa, a także w konkursie na monografię najbardziej przydatną wymiarowi sprawiedliwości, organizowanym przez redakcję Przeglądu Sądowego. Od 2012r. zatrudniony w Katerze Prawa Karnego i Kryminologii UMK na stanowisku profesora nadzwyczajnego. Gruntowną wiedzę teoretyczną w zakresie prawa karnego materialnego oraz prawa karnego wykonawczego łączy z praktyką, będąc czynnym zawodowo adwokatem w Kujawsko-Pomorskiej Izbie Adwokackiej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół zasad odpowiedzialności karnej, w szczególności winy i strony podmiotowej czynu zabronionego, a także środków związanych z poddaniem sprawcy próbie i prawa karnego wykonawczego. Autor ponad 60 opracowań naukowych o różnym charakterze (monografie, komentarze, podręczniki, artykuły, glosy) z zakresu prawa karnego materialnego i prawa karnego wykonawczego. Na Wydziale Prawa i Administracji UMK prowadzi seminaria magisterskie oraz wykłady z prawa karnego materialnego oraz wykonawczego. Jest opiekunem naukowym Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii, przewodniczącym Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów w UMK na kadencję 2016-2020. W latach 2012-2016 był członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli Akademickich przy Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego w Warszawie. Aktualnie członek zarządu Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego w Warszawie oraz członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego w Kaliszu. Prywatnie uprawia turystykę górską i narciarstwo zjazdowe, interesuje się kinem, słucha smooth jazz'u.

 

 Terminy konsultacji:
PONIEDZIAŁEK, GODZ. 15.30-16.30, pok. 204

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w okresie od 20 lutego do 5 marca br. konsultacje odbywają się TYLKO W FORMIE ZDALNEJ za pośrednictwem platformy MTeams co do zasady w poniedziałki w godzinach od 15.30 do 16.30 po uprzednim kontakcie mailowym. W dniu 20 lutego br. konsultacje odbędą się wyjątkowo w godz. 9.00-10.00.

Z uwagi na wyjazd służbowy zmuszony jestem przenieść konsultacje z dnia 27 lutego br. na 28 lutego br. na godz. 9.00-10.00.

Z poważaniem,
dr hab. Jerzy Lachowski, prof. ucz.Zobacz profil w Bazie Wiedzy