Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Anna Tarnowska
adiunkt
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego

pokój: 211
tel.: +48-56-611-4053
fax: +48-56-611-4005
e-mail: atarn@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9058-0672

Dr Anna Tarnowska jest adiunktem w Katedrze Historii Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest autorką ponad trzydziestu publikacji z zakresu historii prawa i ustroju państwa, historii administracji oraz prawa konstytucyjnego, także porównawczego. Obszarem jej szczególnego zainteresowania jest prawo publiczne Prus i państwa niemieckiego w XIX i XX w. oraz II Rzeczypospolitej, w szczególności zaś wybrane kwestie prawa ustrojowego i dziejów administracji. Była członkiem grupy badawczej międzynarodowego projektu „The Rise of Modern Constitutionalism”; pod jej redakcją ukazał się zbiór źródeł do historii prawa konstytucyjnego: Polskie dokumenty konstytucyjne 1790 – 1848 /Polish Constitutional Documents 1790 – 1848, München 2008. Dr Tarnowska uczestniczyła także w polskiej sekcji  projektu „Rechtskulturen des modernen Osteuropa” pod patronatem  Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem, w ramach którego opublikowała obszerne opracowanie historii sądownictwa administracyjnego w Polsce. Jako stypendystka prowadziła badania w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitzung i Staatsbibliothek w Berlinie, w Polskiej Misji Historycznej w Getyndze  i Würzburgu oraz w Instytucie Maxa-Plancka we Frankfurcie. Bierze także udział w projekcie badawczym „ReConFort. Reconsidering Constitutional Formation. Constitutional Communication by Drafting, Practice and Interpretation in 18th and 19th Century Europe”  pod kierownictwem prof. U. Müssig z Uniwersytetu w Passau, który realizowany jest w latach 2014-2018 ze środków Advanced Grants Europejskiej Rady Badań. W 2016 r. ukazała się pierwsza monografia ReConFort, poświęcona zagadnieniu suwerenności narodu w dyskusjach konstytucyjnych w Europie pod koniec XVIII i w XIX w. Dr Tarnowska uczestniczyła w związanych z grantem konferencjach w Passau, Maceracie, Brukseli i Monachium.

Obecnie koncentruje się na badaniach poświęconych niemieckiemu państwu prawa na przełomie XIX i XX w. w kontekście sytuacji prawnej polskiej mniejszości narodowej. W ramach realizacji tego tematu w roku akademickim 2013/2014 otrzymała stypendium Fundacji Lanckorońskich i Lanckorońskich z Brzezia na kwerendę archiwalno-biblioteczną w Berlinie, w latach 2014-2016 odbywała m.in. regularne staże naukowe w Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Wuerzburgu oraz kwerendy w instytucjach naukowych Berlina.


Terminy konsultacji:
Szanowni Państwo,
dyżury w semestrze zimowym roku akademickiego 2019/2020 będę pełnić:
- we wtorki w godz. 13.00-14.00
- w środy w godz. 12.00-13.00, w pok. 211 (II piętro budynku WPiA).
UWAGA! DYŻUR W ŚRODĘ, 28 STYCZNIA, ZE WZGLĘDU NA POSIEDZENIE KOMISJI WYDZIAŁOWEJ ROZPOCZNIE SIĘ O GODZ 14.00!

Dyżury dla studentów studiów niestacjonarnych odbędą się odpowiednio:
- w sobotę, 11 stycznia, w godz. 13.30-14.30
- w sobotę, 18 stycznia, w godz. 13.00-14.00
- w sobotę, 25 stycznia, w godz. 13.00-14.00.
Zachęcam także do kontaktu mailowego. Istnieje także możliwość ustalenia indywidualnego terminu konsultacji, w szczególności dla studentów studiów niestacjonarnych.


Bibliografia