ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Anna Tarnowska, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Historii Doktryn Polityczno-Prawnych i Prawa Niemieckiego

pokój: 248, Coll. Iuridicum Novum, W. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48-56-611-4048
e-mail: atarn@umk.pl
ORCID: 0000-0002-9058-0672

Dr Anna Tarnowska jest adiunktem w Katedrze Historii Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Jest autorką ponad trzydziestu publikacji z zakresu historii prawa i ustroju państwa, historii administracji oraz prawa konstytucyjnego, także porównawczego. Obszarem jej szczególnego zainteresowania jest prawo publiczne Prus i państwa niemieckiego w XIX i XX w. oraz II Rzeczypospolitej, w szczególności zaś wybrane kwestie prawa ustrojowego i dziejów administracji. Była członkiem grupy badawczej międzynarodowego projektu „The Rise of Modern Constitutionalism”; pod jej redakcją ukazał się zbiór źródeł do historii prawa konstytucyjnego: Polskie dokumenty konstytucyjne 1790 – 1848 /Polish Constitutional Documents 1790 – 1848, München 2008. Dr Tarnowska uczestniczyła także w polskiej sekcji  projektu „Rechtskulturen des modernen Osteuropa” pod patronatem  Max-Planck-Institut für Europäische Rechtsgeschichte we Frankfurcie nad Menem, w ramach którego opublikowała obszerne opracowanie historii sądownictwa administracyjnego w Polsce. Jako stypendystka prowadziła badania w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitzung i Staatsbibliothek w Berlinie, w Polskiej Misji Historycznej w Getyndze  i Würzburgu oraz w Instytucie Maxa-Plancka we Frankfurcie. Bierze także udział w projekcie badawczym „ReConFort. Reconsidering Constitutional Formation. Constitutional Communication by Drafting, Practice and Interpretation in 18th and 19th Century Europe”  pod kierownictwem prof. U. Müssig z Uniwersytetu w Passau, który realizowany jest w latach 2014-2018 ze środków Advanced Grants Europejskiej Rady Badań. W 2016 r. ukazała się pierwsza monografia ReConFort, poświęcona zagadnieniu suwerenności narodu w dyskusjach konstytucyjnych w Europie pod koniec XVIII i w XIX w. Dr Tarnowska uczestniczyła w związanych z grantem konferencjach w Passau, Maceracie, Brukseli i Monachium.

Obecnie koncentruje się na badaniach poświęconych niemieckiemu państwu prawa na przełomie XIX i XX w. w kontekście sytuacji prawnej polskiej mniejszości narodowej. W ramach realizacji tego tematu w roku akademickim 2013/2014 otrzymała stypendium Fundacji Lanckorońskich i Lanckorońskich z Brzezia na kwerendę archiwalno-biblioteczną w Berlinie, w latach 2014-2016 odbywała m.in. regularne staże naukowe w Polskiej Misji Historycznej przy Uniwersytecie Juliusza Maksymiliana w Wuerzburgu oraz kwerendy w instytucjach naukowych Berlina.

 Terminy konsultacji:
Dyżury dr hab. Anny Tarnowskiej, prof. UMK, w semestrze letnim roku akademickiego 2023/2024:

- czwartki, godz. 10.30-11.30, pok. 247 (nowa część budynku II piętro, przejście schodami/ windą w nowej części) UWAGA!!! Mój dyżur w dniu 11 lipca nie odbędzie się z powodu wyjazdu na kilkudniową konferencję. Urlop rozpoczynam 25 lipca i potrwa do 6 września br., nie zawsze w tym okresie będę odbierać regularnie maile.

Kontakt mailowy pod adresem: atarn@umk.pl.

SZANOWNI PAŃSTWO,
jako Wydziałowy Koordynator ds. jakości Kształcenia pełnię dodatkowe dyżury, ustalane w terminie dogodnym dla osoby poszukującej kontaktu w tej sprawie. Proszę o maila. Spotkania takie mogą odbywać się także za pośrednictwem MS Teams, jeśli tak Państwu wygodniej. Zachęcam do kontaktu z Koordynatorem we wszystkich niepokojących Państwa sprawach dydaktycznych!


Zobacz profil w Bazie Wiedzy