ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Ewa Gajda, prof. UMK
profesor uniwersytetu
Katedra Prawa Rzymskiego, Historii Prawa i Ustrojów Państwowych

pokój: 241
tel.: 56 6114060
e-mail: e.gajda@umk.pl
www: https://www.law.umk.pl/khpup/
ORCID: 0000-0002-6249-8583

Zainteresowania:
Prawo justyniańskie in materia ecclesiastica et religiosa. Recepcja prawa rzymsko-bizantyńskiego. Prawo bizantyńskie w kronikach średniowiecznych (zwłaszcza bizantyńskich). Tradycja prawna Europy (largo sensu). Prawo kanoniczne Katolickich Kościołów Wschodnich. Prawo Kościołów prawosławnych różnych obrządków. Średniowieczne ius commune. Polskie i europejskie prawo wyznaniowe.

Terminy konsultacji:
Szanowni Państwo Studenci:
- dyżury dydaktyczne w pierwszym semestrze roku akademickiego 2022/2023 pełnię w środy, w godz. 15.00-16.00 (WPiA, pokój 241);
- dyżury dydaktyczne w drugim semestrze roku akademickiego 2022/2023 pełnię w środy, w godz. 12.00-13.00 (WPiA, pokój 241);
-zgodnie z zarządzeniem władz rektorskich 14 czerwca br. przypada ,,dydaktyczny piątek" (dyżuru nie pełnię);
- daty dyżurów w sesji letniej (tj. 16-29 czerwca br.) przypadają na środy 21 i 28 czerwca br.;
- daty dyżurów w sesji letniej poprawkowej (tj. 1-14 września br.) przypadają na środy: 6 i 13 września br. (w godz. 12.00-13.00).
Wyznaczam dwa dodatkowe terminy dyżurów dla Państwa Studentów Niestacjonarnych - w soboty, 27 maja br., i 1 lipca br., w godz. 11.00-12.00.

Kontakt mail: e.gajda@umk.pl
E. Gajda
Zobacz profil w Bazie Wiedzy