Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dostęp do informacji publicznej i RODO – obowiązki wójta, radnego i pracowników samorządowych


Celem szkolenia jest przedstawienie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące obowiązków informacyjnych radnych (gminnych, powiatowych, wojewódzkich) i pracowników samorządowych. Szkolenie ma zapewnić uczestnikom wiedzę niezbędną dla zgodnego z prawem realizowania obowiązków informacyjnych zarówno w kontaktach z członkami wspólnot samorządowych jak i dziennikarzami. W szczególności celem szkolenia jest wyjaśnienie uczestnikom jak wykonywać obowiązki informacyjne wobec prasy i innych zainteresowanych osób przestrzegając przy tym przepisów RODO (o ochronie danych osobowych).


Zarys treści szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu informacji publicznej i ochrony danych osobowych
2.Realizowanie obowiązków informacyjnych i przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych
3. Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązków informacyjnych oraz przepisów o ochronie danych osobowych.
4. Aspekty dostępu do informacji publicznej i ochrony danych osobowych w świetle orzecznictwa sądów administracyjnych. Analiza praktyczna


Prowadzący:

Dr Bartłomiej Chludziński – specjalista w zakresie prawa administracyjnego oraz technik negocjacji i mediacji w adminsitracji


Termin i miejsce szkolenia:

Lokalizacja: Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3
87-100 Toruń

Najbliższy termin szkolenia:  10.12.2018 r.

Propozycja terminu kolejnej edycji szkolenia: 7.01.2018

Godziny: 10:00 – 15:00

Cena: 296 zł brutto


Warunki uczestnictwa: