Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Szkolenia

Broker ubezpieczeniowy w samorządzie terytorialnym

Dostęp do informacji publicznej i RODO – obowiązki wójta, radnego i pracowników samorządowych

Odpowiedzialność prawna urzędników

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych

Organy gminy i zasady ich działania

Podatki lokalne – aktualne problemy w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych

Podstawy prawa budżetowego gminy

Podstawy prawa cywilnego z umowami

Podstawy prawa podatkowego dla JST

Postępowanie administracyjne w praktyce działania organów gminy

Prawa i obowiązki radnych

Terminy, doręczenia, wezwania, protokoły, adnotacje, metryki spraw w postępowaniu administracyjnym

Ubezpieczenia w samorządach

VAT w jednostkach samorządu terytorialnego

Wybrane zagadnienia z praktyki działania organów gminy

Zarys ustroju gminy