Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych


Celem szkolenia jest uzyskanie podstawowej, niezbędnej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, w celu identyfikowania, przeciwdziałania i ograniczania zagrożeń związanych z możliwością naruszenia przepisów z zakresu finansów publicznych


Zarys treści szkolenia:

Podstawowe pojęcia z zakresu odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Podstawy prawne odpowiedzialności
Strona podmiotowa odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Przedmiotowy zakres odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Podstawowe zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych
Postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych
Case study


Prowadzący:

Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK – radca prawny, specjalista w zakresie prawa budżetowego i finansów samorządu terytorialnego oraz ubezpieczeń społecznych


Termin i miejsce szkolenia:

Lokalizacja: Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3
87-100 Toruń

Najbliższy termin szkolenia:  17.12.2018 r.

Propozycja terminu kolejnej edycji szkolenia: 8.01.2018 r.

Godziny: 10:00 – 15:00

Cena: 296 zł brutto


Warunki uczestnictwa: