Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Prawa i obowiązki radnych


Celem szkolenia jest uzyskanie podstawowej wiedzy na temat praw z jakich korzystają radni organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz obowiązków, które ich obarczają, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji o charakterze antykorupcyjnym.


Zarys treści szkolenia:

1. Prawa członka rady gminy (rady powiatu) wynikające z posiadania mandatu radnego
2. Obowiązki radnego rady gminy (rady powiatu)
3. Ograniczenia antykorupcyjne związane z wykonywaniem funkcji i prowadzeniem działalności przez radnych rady gminy (rady powiatu), w tym obowiązki w zakresie składania oświadczeń majątkowych
4. Konsekwencje naruszenia obowiązków i ograniczeń przez radnego rady gminy (rady powiatu)


Prowadzący:

Dr Karolina Rokicka-Murszewska – radca prawny, specjalistka w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, aktów prawa miejscowego i reglamentacji działalności gospodarczej


Termin i miejsce szkolenia:

Lokalizacja: Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3
87-100 Toruń

Najbliższy termin szkolenia:  10.01.2019 r.

Propozycja terminu kolejnej edycji szkolenia: 8.02.2019 r.

Godziny: 10:00 – 15:00

Cena: 296 zł brutto


Warunki uczestnictwa: