Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Postępowanie administracyjne w praktyce działania organów gminy


Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z podstawowymi wiadomościami na temat prowadzenia postępowań służących rozstrzyganiu spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej przez organy gminy.


Zarys treści szkolenia:

1. Zakres stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego
2.Podmioty postępowania administracyjnego
3.Wszczęcie postępowania administracyjnego
4.Postępowanie wyjaśniające (dowodowe)
5.Rozstrzygnięcia wydawane w postępowaniu administracyjnym
6.Środki prane służące od rozstrzygnięć wydawanych w postępowaniu administracyjnym (odwołanie, zażalenie, nadzwyczajne środki prawne)


Prowadzący:

Dr hab. Piotr Rączka – radca prawny, specjalista w zakresie prawa i postępowania administracyjnego
Dr Tomasz Brzezicki – radca prawny, specjalista w zakresie prawa i postępowania administracyjnego


Termin i miejsce szkolenia:

Lokalizacja: Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3
87-100 Toruń

Najbliższy termin szkolenia:  14.12.2018 r.

Propozycja terminu kolejnej edycji szkolenia: 11.01.2019 r.

Godziny: 10:00 – 15:00

Cena: 296 zł brutto


Warunki uczestnictwa: