Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podatki lokalne – aktualne problemy w praktyce orzeczniczej sądów administracyjnych

 


Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji o regulacji prawnej dotyczącej podatków lokalnych. Na tym tle zostaną zaprezentowane praktyczne problemy związane z funkcjonowaniem tych podatków. Szczególna uwaga zostanie poświęcona ryzykom związanym z poborem tych podatków, wskazane zostaną przedmioty opodatkowania, w wypadku których istnieje ryzyko niekorzystnego rozstrzygnięcia sądu administracyjnego, co może powodować obowiązek zwrotu pobranego podatku. Istotnym elementem szkolenia będzie zaprezentowanie uprawnień rady gminy w zakresie prowadzenia polityki podatkowej gminy.


Zarys treści szkolenia:

 1. Budynek jako przedmiot opodatkowania podatkiem od nieruchomości
 2. Grunt jako przedmiot opodatkowania – podatek od nieruchomości a podatek rolny i podatek leśny
 3. Ewidencja gruntów i budynków – problemy praktyczne związane z wykorzystaniem danych z ewidencji w poborze podatków lokalnych
 4. Budowle – główne obszary sporne
 5. Podatnicy podatków lokalnych
 6. Podstawa opodatkowania
 7. Kompetencje rady gminy w zakresie ustalania stawek podatków lokalnych
 8. Zwolnienia ustawowe z podatków lokalnych
 9. Możliwość wprowadzania zwolnień i ulg podatkowych w drodze uchwał rad gminy
 10. Wymierzanie podatków lokalnych
 11. Pobór podatków – kompetencje rady gminy w zakresie wyznaczania inkasentów

Prowadzący:

Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK- radca prawny, specjalista w zakresie prawa finansów publicznych, prawa podatkowego, podatków dochodowych oraz prawa celnego


Termin i miejsce szkolenia:

Lokalizacja: Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3
87-100 Toruń

Najbliższy termin szkolenia:  10.12.2018 r.

Propozycja terminu kolejnej edycji szkolenia: 8.01.2019 r.

Godziny: 10:00 – 15:00

Cena: 296 zł brutto


Warunki uczestnictwa: