Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Odpowiedzialność prawna urzędników


Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranymi zagadnieniami odpowiedzialności cywilnej urzędników


Zarys treści szkolenia:

1. Podstawy prawne odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną w związku z pełnieniem funkcji
2. Poszczególne przypadki odpowiedzialności (m.in. za decyzje niezgodne z prawem, za przewlekłość postępowania itp.)
3. Studium przypadków
4.Odpowiedzialność samorządu a odpowiedzialność funkcjonariusza/urzędnika


Prowadzący:

Dr hab. Monika Wałachowska, prof. UMK-  specjalista w zakresie prawa cywilnego, prawa odszkodowawczego oraz prawa własności intelektualnej
Dr Michał Ziemiak – radca prawny, specjalista w zakresie prawa cywilnego oraz prawa ubezpieczeniowego


Termin i miejsce szkolenia:

Lokalizacja: Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3
87-100 Toruń

Najbliższy termin szkolenia:  18.01.2019 r.

Propozycja terminu kolejnej edycji szkolenia:

Godziny: 10:00 – 15:00

Cena: 296 zł brutto


Warunki uczestnictwa: