Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podstawy prawa budżetowego gminy


Celem szkolenia jest uzyskanie podstawowej, niezbędnej i praktycznej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu samorządowego prawa budżetowego (podstawowych zagadnień ustrojowych, materialnoprawnych i proceduralnych)


Zarys treści szkolenia:

1. Podstawowe pojęcia z zakresu gminnego prawa budżetowego
2. Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe
3. Podstawowe zasady gminnej gospodarki finansowej
4. Wieloletnia prognoza finansowa
5. Budżet gminy – zagadnienia materialnoprawne i proceduralne
6. Absolutorium
7. Źródła dochodów gminy


Prowadzący:

Dr hab. Jacek Wantoch-Rekowski, prof. UMK – radca prawny, specjalista w zakresie prawa budżetowego i finansów samorządu terytorialnego oraz ubezpieczeń społecznych


Termin i miejsce szkolenia:

Lokalizacja: Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3
87-100 Toruń

Najbliższy termin szkolenia:  19.12.2018 r.

Propozycja terminu kolejnej edycji szkolenia: 9.01.2018 r.

Godziny: 10:00 – 15:00

Cena: 296 zł brutto


Warunki uczestnictwa: