Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Organy gminy i zasady ich działania


Celem szkolenia jest uzyskanie podstawowej wiedzy na temat organów gminy i relacji występujących między organami samorządu gminnego, a także zasad działania tych organów ze szczególnym uwzględnieniem nowych regulacji zwiększających kontrolę obywateli nad tymi organami.


Zarys treści szkolenia:

1.Rada gminy – skład, zasady wyboru, zadania, organy wewnętrzne (ze szczególnym uwzględnieniem komisji obligatoryjnych), zasady działania ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku transmitowania i rejestrowania obrad,
2.Wójt, burmistrz, prezydent miasta – zasady wyboru, zadania i kompetencje
3.Obywatelska inicjatywa uchwałodawcza
4. Instrumenty kontroli obywatelskiej wprowadzone ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych


Prowadzący:

Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK – radca prawny, specjalista w zakresie prawa i postępowania administracyjnego
Dr Karolina Rokicka-Murszewska – radca prawny, specjalistka w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, aktów prawa miejscowego i reglamentacji działalności gospodarczej


Termin i miejsce szkolenia:

Lokalizacja: Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3
87-100 Toruń

Najbliższy termin szkolenia:  11.01.2019 r.

Propozycja terminu kolejnej edycji szkolenia: 18.01.2019 r.

Godziny: 10:00 – 15:00

Cena: 296 zł brutto


Warunki uczestnictwa: