Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Podstawy prawa podatkowego dla JST


Celem szkolenia jest przedstawienie podstawowych informacji o prawie podatkowym, jego podstawowych pojęciach i instytucjach.


Zarys treści szkolenia:

1. Co to jest podatek
2. Przepisy prawa regulujące zagadnienia podatkowe
3. Elementy konstrukcyjne instytucji podatku, terminologia podatkowa
4. Specyfika prawa podatkowego
5. Najważniejsze instytucje ogólnego prawa podatkowego: obowiązek i zobowiązanie podatkowe, termin płatności podatku, zaległość podatkowa i nadpłata podatku, odpowiedzialność za podatki
6. Podatki majątkowe
7. Podatki dochodowe
8. Podatki konsumpcyjne
9. Walka z nadużyciami w prawie podatkowym


Prowadzący:

Prowadzący:

Dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK- radca prawny, specjalista w zakresie prawa finansów publicznych, prawa podatkowego, podatków dochodowych oraz prawa celnego


Termin i miejsce szkolenia:

Lokalizacja: Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3
87-100 Toruń

Najbliższy termin szkolenia:  12.12.2018 r.

Propozycja terminu kolejnej edycji szkolenia: 9.01.2019 r.

Godziny: 10:00 – 15:00

Cena: 296 zł brutto


Warunki uczestnictwa: