Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zarys ustroju gminy


Celem szkolenia jest uzyskanie podstawowej wiedzy na temat organów gminy i relacji występujących między organami samorządu gminnego, a także na temat rodzajów jednostek pomocniczych gminy (dzielnic, sołectw, osiedli i innych) ich organów i zasad ich funkcjonowania.


Zarys treści szkolenia:

1. Rada gminy – skład, zasady wyboru, zadania, organy wewnętrzne, zasady działania
2.Wójt, burmistrz, prezydent miasta – zasady wyboru, zadania i kompetencje
3.Jednostki pomocnicze gminy – rodzaje, organy, zasady działania


Prowadzący:

Dr hab. Piotr Rączka, prof. UMK – radca prawny, specjalista w zakresie prawa i postępowania administracyjnego
Dr Karolina Rokicka-Murszewska – radca prawny, specjalistka w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego, aktów prawa miejscowego i reglamentacji działalności gospodarczej


Termin i miejsce szkolenia:

Lokalizacja: Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3
87-100 Toruń

Najbliższy termin szkolenia:  1.02.2019 r.

Propozycja terminu kolejnej edycji szkolenia: 8.02.2019 r.

Godziny: 10:00 – 15:00

Cena: 296 zł brutto


Warunki uczestnictwa: