Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Terminy, doręczenia, wezwania, protokoły, adnotacje, metryki spraw w postępowaniu administracyjnym


Celem szkolenia jest zapoznanie jego uczestników z podstawowymi wiadomościami na temat wykonywania czynności materialno-technicznych w toku postępowania administracyjnego.


Zarys treści szkolenia:

1.Przebieg postępowania administracyjnego
2.Wszczęcie postępowania administracyjnego – podania i procedury związane z usuwaniem braków podania
3.Terminy w postępowaniu administracyjnym i zasady ich obliczania
4.Doręczenia w postępowaniu administracyjnym
5.Wezwania w postępowaniu administracyjnym
6.Dokumentowanie czynności procesowych i przebiegu postępowania (protokoły adnotacje, metryki spraw)


Prowadzący:

Dr hab. Piotr Rączka – radca prawny, specjalista w zakresie prawa i postępowania administracyjnego
Dr Tomasz Brzezicki – radca prawny, specjalista w zakresie prawa i postępowania administracyjnego


Termin i miejsce szkolenia:

Lokalizacja: Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3
87-100 Toruń

Najbliższy termin szkolenia:  21.12.2018 r.

Propozycja terminu kolejnej edycji szkolenia: 17.01.2019 r.

Godziny: 10:00 – 15:00

Cena: 296 zł brutto


Warunki uczestnictwa: