Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

ECONOMY, TAX & CRIME

OŚRODEK STUDIÓW FISKALNYCH UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

ORAZ KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

PRZY WSPARCIU TUiR WARTA ORAZ KANCELARII DLA PIPER

ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ i WARSZTATY

 

                                                                                                   

ECONOMY, TAX & CRIME 2018

 

23-24 LISTOPADA 2018 R.

Wydział Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3

 

Economy_Tax_Crime_2018_program (531 KB)

PROGRAM

 

Piątek 23 listopada 2018 r.

 

11:30-11:45        Otwarcie konferencji i warsztatów

 

11:45-14:15       

Tax Abuse

Chair:                  dr Hanna Filipczyk

Panelists:

Tax Fraud

Panel DLA Piper: VAT carousels and potential penal fiscal consequences for companies – Romanian, Czech and Polish perspectives

Chair:                  Dominika Wolf-Jezierska, DLA Piper Poland

Panelists:

 

14:15-14:45        Przerwa na kanapkę i ciastko

 

14:45-16:15       

Moderator:          dr Piotr Stanisławiszyn (UO)

Uczestnicy:

Zasada jednokrotności opodatkowania akcyzą

Pakiet paliwowy II

temat do potwierdzenia

Nowe zasady odpowiedzialności quasi-karnej podmiotów zbiorowych w związku z przestępstwami popełnionymi w obrocie gospodarczym

Znaczenie rozstrzygnięć podatkowych w postępowaniu karnym skarbowym

temat do potwierdzenia

 

16:15-16:45        Przerwa na kawę

 

16:45-18:30       

Moderator:          Magdalena Dec, adwokat, DLA Piper

Uczestnicy:

Odpowiedzialność „brokera” w karuzeli podatkowej w przypadku wyłudzeń VAT na gruncie KKS

Prawo do obrony w zakresie podatków w orzecznictwie TSUE

Panel DLA Piper: Compliance w organizacji – skuteczne narzędzie do walki z przestępstwami gospodarczymi?

Moderator:          Magdalena Dec, adwokat

Uczestnicy:

 

20:30     Kolacja Hotel Copernicus Bulwar Filadelfijski 11 (Luna)

 

Sobota 24 listopada 2018 r.

 

09:00-11:00

Trójgłos na temat zmian w przepisach o rejestracji na potrzeby VAT

Moderator:          dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Uczestnicy:

Moderator:          dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Uczestnicy:

Wdrożenie split-payment z perspektywy biznesu

Należyta staranność

Wpływ czynników ocennych (zamiaru, winy) przy określaniu zobowiązań w podatku VAT

Oszustwo a nadużycie w VAT w świetle orzecznictwa TSUE i sądów administracyjnych, czyli czy rak jest rybą?

 

11:00-11:30 przerwa kawowa

 

11:30-13:00

Moderator:          dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK

C-524/15 Luca Menci. Zasada ne bis in idem- nowa odsłona?

Niezapłacony podatek jako korzyść majątkowa

Karnoprawna problematyka nierzetelnej dokumentacji

Sankcje karne za naruszenie przepisów ustanawiających ograniczenia pozataryfowe w imporcie

Wstęp do konstytucyjno-prawnej analizy instytucji zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wskutek wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub
wykroczenie skarbowe – o możliwych wariantach wykładni

 

13:00-14:15 lunch

 

14:15-15:45

Moderator:          dr hab. Tomasz Oczkowski (UMK)

Kwalifikacja prawnokarna oszustw VATowskich / fakturowych – stan prawny poprzedni vs obecny

Kilka uwag wokół art. 9 par. 3 k.k.s.

Wykorzystanie dowodów z postępowania karnego w postępowaniu podatkowym w świetle uchwały I FPS 2/18

Przestępstwo nieuprawnionego świadczenie usług doradztwa podatkowego w kontekście bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

 

15:45 Zamknięcie konferencji

 

Języki konferencji: polski i angielski       Język warsztatów: polski

 

Organizatorzy zastrzegają możliwość modyfikacji programu

 

  Opłata konferencyjna
Standardowa 900 zł
Adresaci newslettera OSF 720 zł
Pracownicy uczelni publicznych 800 zł
Prenumeratorzy Przeglądu Orzecznictwa Podatkowego 800 zł
Uczestnicy stacjonarnych studiów doktoranckich 550 zł

 

Zniżka 10% dla czwartej i każdej kolejnej osoby zgłoszonej przez ten sam podmiot.

 

Opłata konferencyjna obejmuje:

– udział w konferencji 23.11 i warsztatach 24.11,

– materiały konferencyjne,

– poczęstunek podczas konferencji 23.11, uroczystą kolację 23.11, lunch 24.11 oraz poczęstunek podczas przerw kawowych.

 

ZGŁOSZENIE NA KONFERENCJĘ 23-24 LISTOPADA 2018 r. w TORUNIU

Wydział Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3

 

Imię……………………………… Nazwisko………………………………………………..…

 

Imię……………………………… Nazwisko………………………………………………..…

 

Imię……………………………… Nazwisko………………………………………………..…

 

Imię……………………………… Nazwisko………………………………………………..…

 

Imię……………………………… Nazwisko………………………………………………..…

 

E-mail………………………………………………………………………………………………….…………..

Firma………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………….………………

NIP/PESEL do rachunku

……………………………………………………………………………………………………….……………..

Opłata standardowa ……………………. Opłata obniżona (tytuł zniżki) ………………………………..………

Chcę otrzymać zaświadczenie o udziale: tak/nie

Zgadzam się na wystawienie i doręczenie faktury elektronicznej: tak/nie

 

Zgłoszenia wraz z dowodem wpłaty opłaty konferencyjnej proszę kierować:

 pocztą elektroniczną na adres: ljakub@law.umk.pl (w tytule proszę wpisać: OSF 23-24.11.2018) lub

 faksem na numer: 56 611 40 14 (z dopiskiem: Pani Lucyna Jakubowska/OSF) lub

 pocztą tradycyjną na adres: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Wydział Prawa i Administracji, Ośrodek Studiów Fiskalnych, ul. Bojarskiego 3, 87-100 Toruń

 

Wpłaty proszę kierować na rachunek:

Fundacja Przyjaciół Toruńskiego Wydziału Prawa i AdministracjiW. Bojarskiego 3

87-100 Toruń

Bank Spółdzielczy w Toruniu: 98 9511 0000 0000 0012 2000 0020

 

W razie pytań proszę o kontakt z Panią Lucyną Jakubowską (tel. 56 611 4018, e-mail: lucyna.jakubowska@umk.pl)