Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

ECONOMY, TAX & CRIME

OŚRODEK STUDIÓW FISKALNYCH UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA

ORAZ KUJAWSKO-POMORSKI ODDZIAŁ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH

PRZY WSPARCIU TUiR WARTA ORAZ KANCELARII DLA PIPER

ZAPRASZAJĄ NA KONFERENCJĘ I WARSZTATY

 

The conference and workshop organized by

the Centre for Fiscal Studies at the Nicolaus Copernicus University in Torun

and the Cuiavian-Pomeranian branch of the National Chamber of Tax Advisers

WITH support FROM TUiR Warta and DLA Piper

                                                                                                   

ECONOMY, TAX & CRIME 2018

 

23-24 LISTOPADA 2018 R.

Wydział Prawa i Administracji UMK, ul. Bojarskiego 3

 

23th-24th NOVEMBER 2018

Faculty of Law and Administration, Nicolaus Copernicus University, 3 Bojarskiego Str.

 

PROGRAM / AGENDA

Economy_Tax_Crime_2018_program_21112018 (287 KB)

Piątek 23 listopada 2018 r. / Friday, 23th November 2018

 

11:30-11:45        Otwarcie konferencji i warsztatów / Opening of the conference and workshops

11:45-13:00

Tax Abuse

Moderator:          dr Hanna Filipczyk

Prelegenci / Panelists:

 

13:00-13:15 Przerwa kawowa / coffee break

13:15-14:15

Czech Legislation Approaching Several and Joint Liability for VAT payment

Tax Fraud

Panel led by DLA Piper: VAT carousels and the potential penal fiscal consequences for companies – Romanian, Czech and Polish perspectives

Moderator:          Dominika Wolf-Jezierska, adwokat/ advocate, DLA Piper Poland

Prelegenci / Panelists:

14:15-14:45        Przerwa kawowa z kanapkami / coffee break with sandwiches

 

14:45-16:15

Moderator:          dr Piotr Stanisławiszyn (UO)

Prelegenci / Panelists:

Zasada jednokrotności opodatkowania akcyzą/ Principle of one-off taxation with an excise duty

Pakiet paliwowy II/ Fuel Package II

Wojna celna, przemyt, uczciwa konkurencja / Customs war, smuggling, fair competition

Znaczenie rozstrzygnięć podatkowych w postępowaniu karnym skarbowym/ Significance of tax determinations in fiscal penal proceedings

 

16:15-16:45        Przerwa na kawę / coffee break

 

16:45-18:30

dr Dagmara Dominik-Ogińska, sędzia WSA we Wrocławiu/ judge of the Provincial Administrative Court in Wrocław

Prawo do obrony w zakresie podatków w orzecznictwie TSUE/ The right to defence in relation to taxes as presented in the judgments of the CJEU.

Panel led by DLA Piper: Compliance w organizacji – skuteczne narzędzie do walki z przestępstwami gospodarczymi?/Compliance in the organisation – an effective instrument to fight economic crimes?

Moderator:          Magdalena Dec, radca prawny/attorney-at-law, DLA Piper

Prelegenci / Panelists:

 

20:30                   Kolacja Hotel Copernicus Bulwar Filadelfijski 11 (Luna) / Dinner at Copernicus  Hotel, 11 Bulwar Filadelfijski Str. (Luna)

 

Sobota 24 listopada 2018 r. / Saturday, 24th November 2018

 

09:00-11:00

Trójgłos na temat zmian w przepisach o rejestracji na potrzeby VAT

Moderator:          dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Prelegenci:

Moderator:          dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK

Prelegenci / Panelists:

Wdrożenie split-payment z perspektywy biznesu

Należyta staranność

Wpływ czynników ocennych (zamiaru, winy) przy określaniu zobowiązań w podatku VAT

Oszustwo a nadużycie w VAT w świetle orzecznictwa TSUE i sądów administracyjnych, czyli czy rak jest rybą?

 

11:00-11:30        przerwa kawowa

 

11:30-13:00

Moderator:          dr hab. Agnieszka Olesińska, prof. UMK

C-524/15 Luca Menci. Zasada ne bis in idem- nowa odsłona?

Niezapłacony podatek jako korzyść majątkowa

Karnoprawna problematyka nierzetelnej dokumentacji

Sankcje karne za naruszenie przepisów ustanawiających ograniczenia pozataryfowe w imporcie

Przestępstwo nieuprawnionego świadczenie usług doradztwa podatkowego w kontekście bezpieczeństwa obrotu gospodarczego

 

13:00-14:15        lunch

 

14:15-15:45

Moderator:          dr hab. Tomasz Oczkowski (UMK)

Nowe zasady odpowiedzialności quasi-karnej podmiotów zbiorowych w związku z przestępstwami popełnionymi w obrocie gospodarczym/ New principles governing quasi-criminal liability of collective bodies in connection with criminal offenses committed in economic transactions

Kilka uwag wokół art. 9 par. 3 k.k.s.

Wykorzystanie dowodów z postępowania karnego w postępowaniu podatkowym w świetle uchwały I FPS 2/18

Wstęp do konstytucyjno-prawnej analizy instytucji zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego wskutek wszczęcia postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub
wykroczenie skarbowe – o możliwych wariantach wykładni

 

15:45                   Zamknięcie konferencji / Closing

 

PATRONI MEDIALNI: