Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

ORDYNACJA PODATKOWA PO DUŻYCH ZMIANACH

Ośrodek Studiów Fiskalnych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zaprasza na konferencję

ORDYNACJA PODATKOWA PO DUŻYCH ZMIANACH

Konferencja odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UMK w dniu 17 listopada 2015 r. w godzinach 13:00-18:00

Program:

12:30-13:00 Rejestracja uczestników/Kawa na dobry początek

13:00-13:15 Otwarcie konferencji

13:15-13:45 In dubio pro tributario w Ordynacji podatkowej
Prof. zw. dr hab. Bogumił Brzeziński, dr h.c., Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Uniwersytet Jagielloński, przewodniczący Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego

13:45-14:15 Przedawnienie zobowiązań podatkowych
dr hab. Wojciech Morawski, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Rada Konsultacyjna Prawa Podatkowego

14:15-14:30 Dyskusja

14:30-14:45 Zmiany w wydawaniu interpretacji przepisów prawa podatkowego
dr Jowita Pustuł, Uniwersytet Jagielloński, J. Pustuł M. Przywara Doradztwo Podatkowe, Rada Konsultacyjna Prawa Podatkowego

14:45-15:00 Zmiany w uprzednich porozumieniach cenowych
dr hab. Krzysztof Lasiński-Sulecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Rada Konsultacyjna Prawa Podatkowego

15:00-15:15 Odsetki za zwłokę. Dwugłos
Alicja Sarna, doradca podatkowy, MDDP
dr Adam Zdunek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej

15:15-15:30 Dyskusja

15:30-16:00 LUNCH

16:00-16:15 Bezskuteczność korekt deklaracji podatkowych. Dwugłos
Alicja Sarna, doradca podatkowy, MDDP
dr Adam Zdunek, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej

16:15-16:45 Nadpłata podatku
dr Hanna Filipczyk, ENODO Advisors, Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego

16:45-17:15 Pozycja prawna spadkobierców podatnika
dr hab. Agnieszka Olesińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Komisja Kodyfikacyjna Ogólnego Prawa Podatkowego

17:15-17:45 Właściwość organów podatkowych
dr Ewa Prejs, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, radca prawny

17:45-18:00 Dyskusja

18:00 Zakończenie konferencji