Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Rekrutacja uzupełniająca w programie Erasmus+ dla studentów WPiA

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że przystępujemy  do rekrutacji uzupełniającej na wyjazdy w ramach programu Erasmus+, która potrwa od 15 do 30 października 2020 r.

Zasady rekrutacji i wymogi formalne są identyczne z tymi, które obowiązywały w rekrutacji podstawowej (zasady rekrutacji dostępne są tutaj). Komplet dokumentów prosimy składać w kopercie opatrzonej imieniem, nazwiskiem oraz numerem indeksu w Państwa dziekanacie lub za pośrednictwem poczty mailowej na adres: mserowaniec@umk.pl. Proszę pamiętać aby wszystkie dokumenty były opatrzone Państwa własnoręcznym podpisem.

Proszę upewnić się, że dostarczacie Państwo komplet dokumentów:

  • Formularz rekrutacyjny dostępny jest tutaj:
  • Wybierając uczelnie przyjmujące proszę upewnić się, że po zakończeniu poprzedniego etapu rekrutacji są na tych uczelniach jeszcze dostępne miejsca. Informacja o wykorzystanych już miejscach dostępna jest poniżej. Informację o liczbie dostępnych miejsc znajdziecie Państwo na stronie internetowej tutaj
  • Prosimy upewnić się, że w wystarczającym stopniu znacie Państwo język wykładowy wymagany przez uczelnię przyjmującą. Znajomość języka potwierdzają np. certyfikat językowy, zaświadczenie o odbyciu lektoratu, informacja z Dziekanatu o ukończeniu/uczęszczaniu do Szkoły Prawa Porównawczego. Prosimy dostarczać tylko kopie dokumentów. Informację o wymogach językowych dla konkretnych uczelnie znajdziecie Państwo na stronie internetowej tutaj
  • Proszę pamiętać o konieczności dostarczenia informacji (napisanej przez Państwa samodzielnie) o tym, iż nie toczy się przeciwko Państwu postępowanie dyscyplinarne i że nie jesteście Państwo zawieszeni w prawach studenta.
  • Oczywiście, niezbędne jest też załączenie zaświadczenia z Dziekanatu o średniej ocen.
  • Osoby uczestniczące w seminariach dyplomowych muszą dodatkowo dostarczyć zgodę Promotora.

Wykaz stypendiów przyznanych w rekrutacji podstawowej:

Miasto pobytu

Podstawowa tura rekrutacji

Padwa

2 osoby

Joensuu

2 osoby

Praga

2 osoby

Rzym

2 osoby

Zagrzeb

1 osoba

Nantes

1 osoba

Granada

1 osoba

Izmir

1 osoba

pozostałe wiadomości