Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

IV Toruński Przegląd Orzecznictwa Podatkowego

Zdjęcie ilustracyjne

W dniach 1-2 marca 2019 r. odbyła się kolejna, organizowana przez Ośrodek Studiów Fiskalnych UMK, konferencja naukowa, której formuła polega na prezentacji i analizie najważniejszych oraz najbardziej reprezentatywnych orzeczeń sądów i trybunałów dotyczących problematyki podatkowej zapadłych w ciągu ostatniego roku. Ponownie na naszym Wydziale gościło ok. 140 prawników z największych firm prawniczych, a także sędziowie i pracownicy administracji skarbowej. Konferencję otworzył Dziekan Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski oraz Prof. dr hab. Bogumił Brzeziński dr h.c. (Kierownik Zespołu Ekspertów Ośrodka Studiów Fiskalnych).

Referat rozpoczynający konferencję na temat: ZASADA "IN DUBIO PRO TRIBUTARIO" W ORZECZENIACH SĄDÓW ADMINISTRACYJNYCH - DOŚWIADCZENIA W STOSOWANIU, wygłosił – już tradycyjnie – Prezes Izby Finansowej NSA sędzia Jan Rudowski. Kierownikiem naukowym konferencji był prof. UMK dr hab. Wojciech Morawski (Kierownik Katedry Prawa Finansów Publicznych). W konferencji jako referenci wzięli udział sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego, prawnicy z 11 firm polskich i międzynarodowych firm prawniczych, a także przedstawiciele Ministerstwa Finansów (m.in. Pan Maciej Żukowski, Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych MF).

Podczas wieczornego bankietu ogłoszono wyniki I edycji konkursu Tax Everest – Akademickich Mistrzostw Polski w pisaniu prac magisterskich z zakresu prawa podatkowego.

Program konferencji oraz bogate materiały konferencyjne (także archiwalne) można pobrać:

https://www.law.umk.pl/osf/konferencje/torunski-przeglad-orzecznictwa-podatkowego/2019-2/

lub:

https://www.law.umk.pl/osf/

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć

Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture. Click to zoom the picture.