ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Rekrutacja UZUPEŁNIAJĄCA (I i II tura) na wyjazdy zagraniczne na studia w ramach Programu Erasmus+

UWAGA STUDENCI WSZYSTKICH KIERUNKÓW STUDIÓW NA WYDZIALE PRAWA I ADMINISTRACJI!

Uprzejmie informujemy, że od 18 do 23 października br. do godziny 15:00 oraz od 25 października do 30 października br. do godziny 15:00 odbywa się na WPiA UMK uzupełniająca rekrutacja uzupełniająca (odpowiednio I tura i II tura) na wyjazdy zagraniczne na studia w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 w ramach Programu Erasmus+. Szczegółowe zasady rekrutacji określono w Zasadach rekrutacji dostępnych tutaj i w regulaminie, który dostępny jest w pliku Zasady rekrutacji 2019-2020 – rekrutacja uzupełniająca.

W ramach pierwszego stopnia rekrutacji, został już wyczerpany częściowo lub całkowicie limit miejsc przyznanych dla studentów WPiA UMK na niektórych uczelniach partnerskich. W całości wykorzystano już limit miejsc w Antwerpii, Brnie, Genui, Hamburgu, Pradze i w Rzymie. Pozostały jeszcze 2 miejsca w Brnie, 1 miejsce w Cagliari, 1 miejsce we Frankfurcie, 3 miejsca w Regensburgu, 1 miejsce w Wenecji i 2 miejsca w Zagrzebiu. Oczywiście, dostępne są wszystkie miejsca w pozostałych instytucjach docelowych.

Lista umów zawartych przez UMK dostępna jest tutaj. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z tymi umowami, zwłaszcza z umowami, które zostały podpisane w tym roku akademickim. Prosimy, aby zwrócili Państwo szczególną uwagę na kryteria językowe, które są określane przez instytucję przyjmującą. Prosimy też, aby uporządkowali Państwo listę wybranych przez siebie ośrodków naukowych od najbardziej do najmniej pożądanego wyboru.

Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

  • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (dziennych, wieczorowych i zaocznych),
  • w momencie podpisywania umowy indywidualnej na wyjazd będą studentami co najmniej II roku studiów I stopnia,
  • nie wykorzystali jeszcze kapitału mobilności na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.

Ponadto kandydaci do wyjazdu powinni:

  • mieć dobre wyniki w nauce,

• bardzo dobrze znać język obcy, w jakim będą prowadzone zajęcia w uczelni zagranicznej (informacje o języku wykładowym należy sprawdzić tutaj.

Prosimy także o załączenie podania do Komisji. Możecie w nim Państwo wskazać dodatkowe argumenty przemawiające za zasadnością przyznania Państwu możliwości udziału w programie Erasmus+. Istotne znaczenie mogą mieć dodatkowe wyjaśnienia dotyczące znajomości języka obcego, wiedzy o kraju, do którego chcecie Państwo wyjechać, informacje o Państwa zaangażowaniu w działalność naukową (proszę wówczas załączyć pisemne potwierdzenie tego faktu podpisane np. przez opiekuna koła) lub społeczną.

Dokumenty (tylko kopie, proszę nie przekazywać oryginałów) możecie Państwo składać osobiście u lub na nazwisko dra Piotra Sadowskiego w Informacji na WPiA UMK do 23 października br. do do godziny 15:00  (I tura) lub do 30 października br. do godziny 15:00 (II tura).