Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Opinie Rady Dziekańskiej 2021

Uchwała nr 1/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 12 stycznia 2021 r. opinia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Badań nad Cyberprzestępczością (197 KB)

Uchwała nr 2/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 12 stycznia 2021 r. opinia w sprawie regulaminu organizacyjnego Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych (196 KB)

Uchwała nr 3/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 12 stycznia 2021 r. opinia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Studiów Wyborczych (197 KB)

Uchwała nr 4/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 12 stycznia 2021 r. opinia w sprawie projektu programu studiów podyplomowych w zakresie zarządzania szkołą wyższą (197 KB)

Uchwała nr 5/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 12 stycznia 2021 r. opinia w sprawie projektu planu studiów podyplomowych w zakresie zarządzania szkołą wyższą (197 KB)

Uchwała nr 6/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o powołaniu dyrektora Centrum Badań nad Cyberprzestępczością na kadencję 2020-2024 (175 KB)

Uchwała nr 7/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o powołaniu dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Ekspertyz Prawnych na kadencję 2020-2024 (176 KB)

Uchwała nr 8/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie opinii o powołaniu dyrektora Centrum Studiów Wyborczych na kadencję 2020-2024 (176 KB)

Uchwała nr 9/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 27 kwietnia 2021 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu dr. hab. Piotrowi Rączce, prof. UMK nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2020 (103 KB)

Uchwała nr 10/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 27 kwietnia 2021 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu dr. Krzysztofowi Kucharskiemu nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2020 (102 KB)

Uchwała nr 11/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 27 kwietnia 2021 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu prof. dr. hab. Arkadiuszowi Lachowi nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2020 (102 KB)

Uchwała nr 12/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 27 kwietnia 2021 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani dr Zuzannie Pepłowskiej-Dąbrowskiej nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2020 (101 KB)

Uchwała nr 13/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 27 kwietnia 2021 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani dr hab. Agnieszce Laskowskiej-Hulisz, prof. UMK nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2020 (105 KB)

Uchwała nr 14/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 27 kwietnia 2021 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu dr. hab. Pawłowi Nowickiemu, prof. UMK nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2020 (103 KB)

Uchwała nr 15/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 27 kwietnia 2021 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani dr Agacie Ziółkowskiej nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2020 (101 KB)

Uchwała nr 16/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 27 kwietnia 2021 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani dr hab. Annie Brzezińskiej-Rawie, prof. UMK nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2020 (104 KB)

Uchwała nr 17/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 27 kwietnia 2021 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu dr. Damianowi Kaczanowi nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2020 (100 KB)

Uchwała nr 18/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 27 kwietnia 2021 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani prof. dr hab. Violetcie Konarskiej-Wrzosek i Panu dr. hab. Jerzemu Lachowskiemu, prof. UMK wyróżnienia zespołowego Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2020 (106 KB)

Uchwała nr 19/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 27 kwietnia 2021 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani dr Joannie May wyróżnienia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w roku 2020 (98 KB)

Uchwała nr 20/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 27 kwietnia 2021 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani prof. dr hab. Danucie Janickiej wyróżnienia Rektora UMK za osiągnięcia dydaktyczne w roku 2020 (103 KB)

Uchwała nr 21/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji do Senatu UMK o nadanie sali seminaryjnej nr 108 na Wydziale Prawa i Administracji UMK imienia prof. dra hab. Mariana Filara (134 KB)

Uchwała nr 22/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Prawa i Postępowania Cywilnego na Katedrę Prawa Cywilnego (129 KB)

Uchwała nr 23/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Katedry Prawa Handlowego i Morskiego na Katedrę Prawa Handlowego, Morskiego i Postępowania Cywilnego (131 KB)

Uchwała nr 24/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia członka Komisji Oceniającej Dyscypliny Nauki Prawne na kadencję 2020-2024 w osobie Pani dr hab. Aleksandry Kustry-Rogatki, prof. UMK (114 KB)

Uchwała nr 25/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia członka Komisji Oceniającej Dyscypliny Nauki Prawne na kadencję 2020-2024 w osobie Pani dr hab. Anny Moszyńskiej, prof. UMK (113 KB)

Uchwała nr 26/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia członka Komisji Oceniającej Dyscypliny Nauki Prawne na kadencję 2020-2024 w osobie Pani dr Natalii Daśko (114 KB)

Uchwała nr 27/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o zmianie składu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów na kadencję 2020-2024 (145 KB)

Uchwała nr 28/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o zmianie składu Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 (143 KB)

Uchwała nr 29/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Cywilnego (130 KB)

Uchwała nr 30/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 7 września 2021 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Karnego (130 KB)

Uchwała nr 31/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 7 września 2021 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Pracy (129 KB)

Uchwała nr 32/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 7 września 2021 r. opinia w sprawie projektu programu studiów podyplomowych w zakresie podatków bezpośrednich w prawie Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym (Postgraduate Studies in Direct Taxation Under EU and International Law) (150 KB)

Uchwała nr 33/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 7 września 2021 r. opinia w sprawie przyznania tytułu najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2020/2021 (138 KB)

Uchwała nr 34/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 15 września 2021 r. w sprawie w sprawie zatrudnienia adiunkta w Katedrze Historii Doktryn Polityczno – Prawnych i Prawa Niemieckiego (145 KB)

Uchwała nr 35/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 15 września 2021 r. opinia w sprawie przyznania tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2020/2021 (139 KB)

Uchwała nr 36/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu kierownika Studiów podyplomowych w zakresie podatków bezpośrednich w prawie Unii Europejskiej i prawie międzynarodowym (Postgraduate Studies in Direct Taxation Under EU and International Law) (106 KB)

Uchwała nr 37/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu kierownika Studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej (101 KB)

Uchwała nr 38/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu kierownika Studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych (102 KB)

Uchwała nr 39/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie opinii o wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie dr hab. Aleksandrze Kustrze-Rogatce, prof. UMK medalu resortowego – Medalu Komisji Edukacji Narodowej (137 KB)

Uchwała nr 40/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie opinii o wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie dr. hab. Maciejowi Serowańcowi, prof. UMK medalu resortowego – Medalu Komisji Edukacji Narodowej (137 KB)

Uchwała nr 41/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie opinii o wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie dr hab. Monice Wałachowskiej, prof. UMK medalu resortowego – Medalu Komisji Edukacji Narodowej (137 KB)

Uchwała nr 42/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie opinii o wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie mgr Małgorzacie Tymoszuk odznaczenia państwowego – Medalu Złotego za Długoletnią Służbę (134 KB)

Uchwała nr 43/RD/2021 Rady Dziekańskiej z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie opinii o wniosku do Senatu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie mgr Elżbiecie Wysockiej odznaczenia państwowego – Medalu Złotego za Długoletnią Służbę (135 KB)