Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Opinie Rady Dziekańskiej 2022

Uchwała nr 1/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 8 marca 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu kierownika Studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego (100 KB)

Uchwała nr 2/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Międzynarodowego i Europejskiego (129 KB)

Uchwała nr 3/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu prof. dr. hab. Mirosławowi Bączykowi nagrody II stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku (103 KB)

Uchwała nr 4/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu dr. hab. Maciejowi Serowańcowi, prof. UMK nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku (104 KB)

Uchwała nr 5/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu dr. hab. Jackowi Wantoch-Rekowskiemu, prof. UMK nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku (103 KB)

Uchwała nr 6/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani dr hab. Annie Moszyńskiej, prof. UMK nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku (103 KB)

Uchwała nr 7/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani dr Annie Frydrych-Depce nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku (102 KB)

Uchwała nr 8/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani dr Jagodzie Jaskulskiej nagrody III stopnia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku (101 KB)

Uchwała nr 9/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani prof. dr hab. Danucie Janickiej wyróżnienia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku (103 KB)

Uchwała nr 10/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu dr. hab. Tomaszowi Justyńskiemu, prof. UMK wyróżnienia Rektora UMK za osiągnięcia organizacyjne w 2021 roku (103 KB)

Uchwała nr 11/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu dr. hab. Andrzejowi Gacy, prof. UMK wyróżnienia Rektora UMK za osiągnięcia organizacyjne w 2021 roku (104 KB)

Uchwała nr 12/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu dr. hab. Zbigniewowi Naworskiemu, prof. UMK wyróżnienia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku (103 KB)

Uchwała nr 13/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu dr. hab. Marcinowi Kilanowskiemu, prof. UMK wyróżnienia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku (103 KB)

Uchwała nr 14/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu dr. Tomaszowi Kucharskiemu wyróżnienia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku (101 KB)

Uchwała nr 15/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu dr. Michałowi Marszelewskiemu wyróżnienia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku (100 KB)

Uchwała nr 16/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu dr. Łukaszowi Maszewskiemu wyróżnienia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku (100 KB)

Uchwała nr 17/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu dr. Bartłomiejowi Chludzińskiemu wyróżnienia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku (101 KB)

Uchwała nr 18/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu dr. hab. Janowi Piątkowskiemu, prof. UMK, Pani dr hab. Marzenie Szabłowskiej-Juckiewicz i Pani dr Jagodzie Jaskulskiej wyróżnienia zespołowego Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku (106 KB)

Uchwała nr 19/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani dr hab. Aleksandrze Kustrze-Rogatce, prof. UMK, Pani dr Iwonie Wróblewskiej i Panu dr. Wojciechowi Włochowi wyróżnienia zespołowego Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku (104 KB)

Uchwała nr 20/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani dr Annie Napiórkowskiej wyróżnienia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku (99 KB)

Uchwała nr 21/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Pani dr Beacie Rutkowskiej wyróżnienia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku (100 KB)

Uchwała nr 22/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 5 kwietnia 2022 r. opinia o wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMK w sprawie przyznania Panu dr. Piotrowi Chrzczonowiczowi wyróżnienia Rektora UMK za osiągnięcia naukowe w 2021 roku (101 KB)

Uchwała nr 23/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatrudnienia adiunkta w Katedrze Prawa Konstytucyjnego (143 KB)

Uchwała nr 24/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie zatrudnienia asystenta w Katedrze Prawa Finansów Publicznych (144 KB)

Uchwała nr 25/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o zmianie składu Wydziałowej Komisji Opiniującej ds. Dysponowania Środkami z Funduszu Repet na kadencję 2020-2024 (145 KB)

Uchwała nr 26/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o zmianie składu Wydziałowej Rady ds. Jakości Kształcenia na kadencję 2020-2024 (142 KB)

Uchwała nr 27/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o zmianie składu Komisji Programowej ds. studiów prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji na kadencję 2020-2024 (143 KB)

Uchwała nr 28/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o zmianie składu Wydziałowej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień dla Studentów i Absolwentów na kadencję 2020-2024 (144 KB)

Uchwała nr 29/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie opinii o zmianie programu i planu studiów podyplomowych w zakresie prawa medycznego (142 KB)

Uchwała nr 30/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 13 września 2022 r. w sprawie opinii o przyznaniu tytułu najlepszego studenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim 2021/2022 (138 KB)

Uchwała nr 31/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 13 września 2022 r. w sprawie opinii o przyznaniu tytułu najlepszego absolwenta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w roku akademickim (139 KB)

Uchwała nr 32/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie opinii o wniosku do Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o nadanie przez Senat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prof. dr. Gian Candido De Martin Medalu za zasługi położone dla rozwoju Uczelni (136 KB)

Uchwała nr 33/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie opinii o wniosku do Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie dr hab. Katarzynie Witkowskiej-Chrzczonowicz, prof. UMK medalu resortowego – Medalu Komisji Edukacji Narodowej (137 KB)

Uchwała nr 34/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie opinii o wniosku do Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie dr hab. Agnieszce Laskowskiej-Hulisz, prof. UMK medalu resortowego – Medalu Komisji Edukacji Narodowej (138 KB)

Uchwała nr 35/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie opinii o wniosku do Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu o wystąpienie o nadanie dr hab. Annie Tarnowskiej, prof. UMK medalu resortowego – Medalu Komisji Edukacji Narodowej (136 KB)

Uchwała nr 36/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu kierownika Studiów podyplomowych w zakresie administracji publicznej (101 KB)

Uchwała nr 37/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu kierownika Studiów podyplomowych w zakresie prawa zamówień publicznych (102 KB)

Uchwała nr 38/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o powołaniu kierownika Studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy (101 KB)

Uchwała nr 39/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Pracy (130 KB)

Uchwała nr 40/RD/2022 Rady Dziekańskiej z dnia 15 listopada 2022 r. w sprawie opinii o powołaniu kierownika Katedry Prawa Karnego (130 KB)