ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Sesja VI – Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) – wyrocznia czy manowce?