Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Materiały o wyrokach

Materiały o wyrokach uzupełniane są stopniowo wraz z nadsyłaniem ich przez referentów. Planujemy, że kompletny  pakiet materiałów będzie dostępny ok. 26 maja 2021 r.

Sesja I – Zacznijmy od kwestii podstawowych

Sesja II – Entliczek pętliczek, budynek czy budowla?

Sesja III – Budowle – problemy różne

Sesja IV – Gdy nie ma ścian…

Sesja V – Obowiązek podatkowy w wypadku budynków

Sesja VI – Ewidencja gruntów i budynków (EGiB) – wyrocznia czy manowce?

Sesja VII – Związek z działalnością gospodarczą

Sesja VIII – Problemy proceduralne – biegli

Sesja IX – Zwolnienia podatkowe

Sesja X – Zajęcie na prowadzenie działalności gospodarczej

Sesja XI – Podatek od środków transportowych/opłata targowa

Sesja XII – Opłata planistyczna – organ musi/może/w całości/w części?

Sesja XIII – Wymierzenie opłaty – gdy czas płynie…

Sesja XIV – Ile warta jest zmiana planu?

Sesja XV – Opłaty za korzystanie z dróg publicznych zgodne i niezgodne z ich przeznaczeniem