ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Sesja XV – Opłaty za korzystanie z dróg publicznych zgodne i niezgodne z ich przeznaczeniem