Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Hity rekrutacji 2023

Dwie uśmiechnięte osoby patrzą na siebie, w tle widać tablicę z nazwą ulicy (Władysława Bojarskiego) i budynek Collegium Humanisticum
Największym zainteresowaniem cieszy się kierunek lekarski. Dużo osób wybrało również psychologię i prawo fot. fot. Andrzej Romański

Niemal 20 tysięcy zgłoszeń na studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu odnotował system Internetowej Rejestracji Kandydatów. Ogłoszenie wyników I tury rekrutacji nastąpi 17 lipca o godz. 14:00.

Kandydaci i kandydatki mogli wybierać z oferty ponad stu kierunków studiów, na których przygotowano dla nich łącznie 5656 miejsc. Najwięcej, bo ponad 4 tys. osób zadeklarowało chęć studiowania kierunku lekarskiego w trybie stacjonarnym. Ponad tysiąc zarejestrowało się także na psychologię i prawo. Weterynarię i filologię angielską wybrało prawie 700 osób. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również fizjoterapia, pielęgniarstwo, zarządzanie i farmacja.

Najtrudniej będzie dostać się na kierunek lekarski, gdzie o jedno miejsce ubiega się ponad 20 kandydatów i kandydatek. Duża konkurencja jest również na filologii angielskiej, gdzie na jedno miejsce przypada ponad 12 zainteresowanych. Na podium kierunków cieszących się największym powodzeniem są również weterynaria i psychologia - tam o jedno miejsce stara się ponad 9 osób.

Trudno będzie dostać się także na japonistykę (7,4 kandydatów na miejsce), biotechnologię medyczną (6,9), komunikację i psychologię w biznesie (5,9) oraz na informatykę (5,5) na Wydziale Matematyki i Informatyki.

Komisja Rekrutacyjna ogłosi wyniki rejestracji 17 lipca o godzinie 14:00. Gwarancją przyjęcia osoby, która zakwalifikowała się na studia, jest złożenie do 22 lipca kompletu dokumentów - można dostarczyć je osobiście w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 lub wysłać na adres: Uczelniana Komisja Rekrutacyjna UMK, ul. Gagarina 11, 87-100 Toruń. Szczegółowe informacje i wymagane dokumenty:

Ogłoszenie wyników II etapu rekrutacji nastąpi 25 lipca o 14:00.

pozostałe wiadomości