Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

IV edycja konkursu Prezesa ZUS na najlepszą pracę dyplomową

Zdjęcie ilustracyjne

W tym roku odbędzie się IV edycja Konkursu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na najlepszą pracę licencjacką, magisterską oraz doktorską z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Termin zgłaszania prac mija 30 września 2024 r.

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które w okresie między  1 stycznia 2021 r. a  31 lipca 2024 r. obroniły pracę licencjacką, magisterską lub doktorską na polskiej uczelni w dowolnej dyscyplinie naukowej.

Wymagania dotyczące prac:
- temat pracy powinien bezpośrednio dotyczyć ubezpieczeń społecznych,
- wymaganym językiem pracy jest język polski,
- pracę do konkursu można zgłosić tylko raz,
- zgłoszenia dokonuje promotor pracy lub kierownik jednostki naukowej, na której praca została obroniona.

Najważniejsze terminy:
- 30 września 2024 r. – zgłoszenie prac do czwartej edycji konkursu,
- luty 2025 r. – ogłoszenie laureatów.

Laureaci konkursu otrzymają nagrodę finansową, a prace zostaną opublikowane nakładem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Regulamin Konkursu  dostępny jest stronie internetowej Zakładu, pod poniższym linkiem:

https://www.zus.pl/uczelnie/konkurs-prezesa-zus-na-najlepsza-prace-licencjacka-magisterska-oraz-doktorska-z-zakresu-ubezpieczen-spolecznych-1

 

pozostałe wiadomości