Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr Tomasz Jasiakiewicz

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/12

Autor: Jasiakiewicz Tomasz
Tytuł: O regulacji prawnej testamentu allograficznego w prawie polskim : uwagi de lege lata i de lege ferenda.
Tytuł równoległy: On the legal regulation of the nuncupative will by public act in the Polish law : remarks de lege lata and de lege ferenda.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawo cywilne i handlowe w działaniach administracji : stanowienie, wykładnia i stosowanie / red. nauk. Grzegorz Kozieł.
Opis wydawn.: Lublin : Wydawnictwo WSPA, 2018
Opis fiz.: S. 143-161, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-60617-47-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

2/12

Autor: Jasiakiewicz Tomasz
Tytuł: O naturze prawnej zakazu testamentów wspólnych w prawie polskim : wybrane zagadnienia.
Tytuł wydawn. zbior.: Testament w prawie polskim : wybrane problemy / red. nauk. Ewa Kabza i Katarzyna Krupa-Lipińska.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018
Opis fiz.: S. 159-170
ISBN: 978-83-231-4091-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

3/12

Autor: Jasiakiewicz Tomasz
Tytuł: Testament wspólny jako przedmiot regulacji w prawie polskim i niemieckim.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2018
Opis fiz.: 348, [1] s.
ISBN: 978-83-7285-835-1
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 100.000

4/12

Autor: Jasiakiewicz Tomasz
Tytuł: Glosa do Uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 17 marca 2017 r., III CZP 110/16.
Tytuł równoległy: Commentary to Resolution of the Supreme Court - Civil Chamber of 17 March 2017, CZP 110/16.
Czasopismo: Orzecz. Sądów Pol., R. 62 z. 9
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 6-11, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Orzecznictwo Sądów Polskich
ISSN: 0867-1850
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

5/12

Autor: Jasiakiewicz Tomasz
Tytuł: Glosa do wyroku Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 16 czerwca 2016 r., V CSK 625/15.
Czasopismo: Orzecz. Sądów Pol., R. 61 z. 9
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 135-141, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Orzecznictwo Sądów Polskich
ISSN: 0867-1850
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 11.000

6/12

Autor: Jasiakiewicz Tomasz
Tytuł: Rechtscharakter des polnischen Verbots von gemeinschaftlichen Testamenten aus der Sicht des internationalen Privatrechts.
Czasopismo: Comp. Law Rev., Vol. 22
Opis wydawn.: 2016
Opis fiz.: S. 35-53
Pełny tytuł czasop.: Comparative Law Review
ISSN: 0866-9449
DOI: 10.12775/CLR.2016.007
Język: GER
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

7/12

Autor: Jasiakiewicz Tomasz
Tytuł: Glosa do uchwały Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 18 lipca 2012 r. III CZP 46/12.
Czasopismo: Orzecz. Sądów Pol., R. 57 z. 5
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 338-343
Pełny tytuł czasop.: Orzecznictwo Sądów Polskich
ISSN: 0867-1850
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

8/12

Autor: Jasiakiewicz Tomasz
Tytuł: Uchylenie się od skutków złożonego pod wpływem błędu oświadczenia woli o przyjęciu spadku a odpowiedzialność spadkobiercy za długi spadkowe.
Czasopismo: Prz. Prawa Handl., nr 9 (253)
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 42-47, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Prawa Handlowego
ISSN: 1230-2996
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

9/12

Autor: Jasiakiewicz Tomasz
Tytuł: Skutki prawne powołania spadkobiercy z zastrzeżeniem warunku lub terminu : glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 29 kwietnia 2010 r. (IV CSK 524/09).
Czasopismo: Prz. Sądowy, R. 22 nr 4
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 129-135, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sądowy
ISSN: 0867-7255
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

10/12

Autor: Jasiakiewicz Tomasz
Tytuł: Osoby uprawnione do przedmiotów nabytych w wyniku działu spadku przez spadkobiercę pozostającego w ustroju małżeńskiej wspólności ustawowej : glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 11 marca 2011 r. (II CSK 405/10).
Czasopismo: Prz. Sądowy, R. 21 nr 2
Opis wydawn.: 2012
Opis fiz.: S. 112-117
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sądowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

11/12

Autor: Jasiakiewicz Tomasz
Tytuł: Zulässigkeit und Bindungswirkung gemeinschaftlicher Testamente im Internationalen Privatrecht unter besonderer Berücksichtigung der Rechte portugiesischsprachiger Länder / Carl Friedrich Nordmeier. Tübingen 2008.
Czasopismo: Kwart. Prawa Pryw., R. 20 z. 4
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 1184-1192
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Prawa Prywatnego
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

12/12

Autor: Jasiakiewicz Tomasz
Tytuł: Rozliczenia majątkowe pomiędzy osobami tej samej płci pozostającymi w związku faktycznym i prowadzącymi wspólnie działalność gospodarczą.
Czasopismo: Glosa, nr 2 (143)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 122-127
Pełny tytuł czasop.: Glosa : prawo gospodarcze w orzeczeniach i komentarzach
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000