Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

dr hab. Michał Balcerzak, prof. UMK

Lista publikacji wygenerowana na podstawie informacji z Biblioteki Uniwersyteckiej UMK w oparciu o bazę danych Expertus

1/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: The acquis of the Council of Europe in the sphere of disaster preparedness and response.
Czasopismo: Comp. Law Rev., Vol. 25
Opis wydawn.: 2019
Opis fiz.: S. 155-171
Pełny tytuł czasop.: Comparative Law Review
ISSN: 0866-9449 ; eISSN: 2391-7644
DOI: 10.12775/CLR.2019.004
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

2/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego w kontekście skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Czasopismo: Palestra, R. 63 nr 1-2
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 11-22, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Palestra
ISSN: 0031-0344
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 8.000

3/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Uses and underuses of the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination at the International Court of Justice.
Czasopismo: Pol. Yearb. Int. Law, Vol. 38
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 11-27
Pełny tytuł czasop.: Polish Yearbook of International Law
ISSN: 0554-498X
DOI: 10.24425/pyil.2019.129604
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 14.000

4/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Preserving the effectiveness of UNCLOS despite a party's non-appearance? Some remarks on the Arctic Sunrise Arbitration (Netherlands v. Russia) in the context of human rights protection.
Czasopismo: Wroc. Review Law Adm. Econ., Vol. 8 no. 2
Opis wydawn.: 2018
Opis fiz.: S. 172-187
Uwaga: Special issue: Essays in Memory of Professor Karol Wolfke / ed. by Bartłomiej Krzan.
Pełny tytuł czasop.: Wroclaw Review of Law, Administration and Economics
ISSN: 2084-1264
DOI: 10.1515/wrlae-2018-0040
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

5/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Geneza i funkcje procedur specjalnych Rady Praw Człowieka ONZ.
Tytuł wydawn. zbior.: O prawach człowieka : księga jubileuszowa profesora Romana Wieruszewskiego / red. nauk. Grażyna Baranowska, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Anna Hernandez-Połczyńska, Katarzyna Sękowska-Kozłowska.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer, 2017
Opis fiz.: S. 181-195, tab.
ISBN: 978-83-8107-690-6
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

6/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Ochrona pamięci o ofiarach zbrodni II Wojny Światowej i prawdy historycznej z perspektywy prawa międzynarodowego.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawda historyczna a odpowiedzialność prawna : rozważania na gruncie zniekształcania pamięci o niemieckich zbrodniach popełnionych podczas II wojny światowej : materiały pokonferencyjne / red. Marcin Berent, Arkadiusz Radwan, Szymon Topa.
Opis wydawn.: Kraków : Oficyna Allerhanda, 2017
Opis fiz.: S. 43-44
ISBN: 978-83-63515-30-0 ; eISBN: 978-83-63515-31-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

7/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Podstawy międzynarodowej ochrony praw człowieka : zarys wykładu z materiałami źródłowymi.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2017
Opis fiz.: 239, [1] s.
ISBN: 978-83-7285-826-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 100.000

8/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Wymuszone zaginięcia w Europie : kształtowanie się międzynarodowych standardów zapobiegania i egzekwowania odpowiedzialności państw / Grażyna Baranowska. Warszawa 2017 ; Międzynarodowa konwencja ONZ w sprawie ochrony wszelkich osób przed wymuszonym zaginięciem : perspektywa Polska / Przemysław Domagała. Warszawa 2017.
Czasopismo: Pol. Rev. Int. Eur. Law, Vol. 6 no. 2
Opis wydawn.: 2017
Opis fiz.: S. 109-115
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Polish Review of International and European Law
ISSN: 2299-2170
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 0.750

9/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Polish domestic remedies against human rights violations and their interaction with 'just satisfaction' awarded by the European Court of Human Rights.
Tytuł wydawn. zbior.: Damages for violations of human rights : a comparative study of domestic legal systems / ed.: Ewa Bagińska.
Opis wydawn.: New York [etc.] : Springer, 2016
Opis fiz.: S. 289-305
Seria: Ius Comparatum : global studies in comparative law ; vol. 9
ISBN: 978-3-319-18949-9 ; eISBN: 978-3-319-18950-5
ISSN: 2214-6881 ; eISSN: 2214-689X
DOI: 10.1007/978-3-319-18950-5_13
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

10/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Kategoria jawności i prawo do informacji z perspektywy orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Jawność i jej ograniczenia. T. 11: Standardy europejskie / pod red. Cezarego Mika.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
Opis fiz.: S. 67-93, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-255-8158-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

11/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: [Wolność przemieszczania się].
Tytuł wydawn. zbior.: Konstytucja RP. T. 1, Komentarz : art. 1-86 / red.: Marek Safjan, Leszek Bosek.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
Opis fiz.: S. 1235-1247
Seria: Duże Komentarze Becka
ISBN: 978-83-255-7365-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

12/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Standardy dowodowe w postępowaniu przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego : materiały VII Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, (Toruń, 4-5 grudnia 2014) / pod red. Michała Balcerzaka i Julii Kapelańskiej-Pręgowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Katedra Praw Człowieka. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: S. 13-28
ISBN: 978-83-933493-2-6 ; eISBN: 978-83-933493-3-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

13/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Pomoc humanitarna a międzynarodowa ochrona praw człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Pomoc humanitarna w świetle prawa i praktyki / red. nauk. Patrycja Grzebyk i Elżbieta Mikos-Skuza.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2016
Opis fiz.: S. 25-34
ISBN: 978-83-7383-750-8
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

14/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Sukcesja do umów międzynarodowych : kilka uwag w kontekście ewentualnej niepodległości Kurdystanu.
Tytuł wydawn. zbior.: Sukcesja do umów międzynarodowych a ewentualna niepodległość Kurdystanu : (z perspektywy dwustronnych umów iracko-polskich) / pod red. Pawła Czubika i Wojciecha Burka.
Opis wydawn.: Kraków : Ziyad Raoof, 2016
Opis fiz.: S. 21-31
ISBN: 978-83-935927-1-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

15/123

Autor: Balcerzak Michał, Kapelańska-Pręgowska Julia
Tytuł: Odpowiedzialność międzynarodowa w związku z naruszeniami praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego : materiały VII Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, (Toruń, 4-5 grudnia 2014) / pod red. Michała Balcerzaka i Julii Kapelańskiej-Pręgowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Katedra Praw Człowieka. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2016
Opis fiz.: 450 s.
ISBN: 978-83-933493-2-6 ; eISBN: 978-83-933493-3-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

16/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Prawo sędziego do niezawisłości czy prawo człowieka do niezawisłego sądu? Refleksje na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Baka p. Węgrom.
Tytuł wydawn. zbior.: Ubi ius, ibi remedium : księga dedykowana pamięci profesora Jana Kolasy / red. Bartłomiej Krzan.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2016
Opis fiz.: S. 11-24
ISBN: 978-83-255-9154-0 ; eISBN: 978-83-255-9155-7
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

17/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Odpowiedzialność Misji Tymczasowej Administracji ONZ w Kosowie za naruszenia praw człowieka : uwagi na tle działalności Panelu Doradczego ds. Praw Człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Globalne problemy ochrony praw człowieka / red. nauk. Elżbieta Karska.
Opis wydawn.: Warszawa : Katedra Ochrony Praw Człowieka i Prawa Międzynarodowego Humanitarnego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 2015
Opis fiz.: S. 277-296, streszcz. ang.
Seria: Prawa Człowieka i Prawo Międzynarodowe ; nr 3
ISBN: 978-83-64298-02-8
ISSN: 2300-3472
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

18/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Ochrona osób w przypadku katastrof : uwagi o projekcie Artykułów Komisji Prawa Międzynarodowego Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Tytuł wydawn. zbior.: Kierunki rozwoju współczesnego prawa międzynarodowego / red. nauk. Karol Karski.
Opis wydawn.: Warszawa : Bellona, 2015
Opis fiz.: S. 90-108, streszcz. ang.
ISBN: 978-83-11-13716-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

19/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Odpowiedzialność międzynarodowa państwa za działania zabronione a systemowy charakter prawa międzynarodowego.
Tytuł wydawn. zbior.: Państwo a prawo międzynarodowe jako system prawa / pod red. Romana Kwietnia.
Opis wydawn.: Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015
Opis fiz.: S. 319-354
ISBN: 978-83-7784-559-2
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

20/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Kompetencja doradcza Europejskiego Trybunału Praw Człowieka : status quo a Protokół nr 16 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Czasopismo: Pol. Rocz. Praw Człow. Praw Humanit., T. 6
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 5-27, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
ISSN: 2082-1786
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

21/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Problem stosowania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka do oceny wydarzeń odległych w czasie : glosa do wyroku ETPC w sprawie O'Keeffe przeciwko Irlandii z dnia 28 stycznia 2014 r. (skarga nr 35810/09).
Czasopismo: Probl. Współcz. Prawa Międzynar. Eur., R. 13
Opis wydawn.: 2015
Opis fiz.: S. 192-204, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego
ISSN: 1730-4504
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

22/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Immunitety międzynarodowe w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Ewolucja immunitetów mających swoje źródło w prawie międzynarodowym / pod red. Izabeli Skomerskiej-Muchowskiej.
Opis wydawn.: Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014
Opis fiz.: S. 75-92
ISBN: 978-83-7969-407-5
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

23/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Damages for the infringement of human rights.
Tytuł wydawn. zbior.: Rapports polonais : XIXe Congrès International de Droit Comparé = XIXth International Congress of Comparative Law, Vienne, 20-26 VII 2014 / [red. Biruta Lewaszkiewicz-Petrykowska].
Opis wydawn.: Łódź : Łódź University Press, 2014
Opis fiz.: S. 283-300
ISBN: 978-83-7969-118-0
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

24/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Konieczność wojskowa.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 4: Prawo międzynarodowe publiczne / red. nauk. Janusz Symonides, Dorota Pyć.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
Opis fiz.: S. 182-183
Język: POL

25/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Międzynarodowe prawo praw człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 4: Prawo międzynarodowe publiczne / red. nauk. Janusz Symonides, Dorota Pyć.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
Opis fiz.: S. 239-240
Język: POL

26/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Odpowiedzialność międzynarodowa.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 4: Prawo międzynarodowe publiczne / red. nauk. Janusz Symonides, Dorota Pyć.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
Opis fiz.: S. 300-302
Język: POL

27/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Odpowiedzialność państwa za działania podmiotów prywatnych.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 4: Prawo międzynarodowe publiczne / red. nauk. Janusz Symonides, Dorota Pyć.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
Opis fiz.: S. 303-304
Język: POL

28/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Odszkodowanie.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 4: Prawo międzynarodowe publiczne / red. nauk. Janusz Symonides, Dorota Pyć.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
Opis fiz.: S. 307
Język: POL

29/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Pomoc humanitarna.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 4: Prawo międzynarodowe publiczne / red. nauk. Janusz Symonides, Dorota Pyć.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
Opis fiz.: S. 358-360
Język: POL

30/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Zadośćuczynienie.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 4: Prawo międzynarodowe publiczne / red. nauk. Janusz Symonides, Dorota Pyć.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
Opis fiz.: S. 575
Język: POL

31/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Teoria funkcjonalizmu.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 4: Prawo międzynarodowe publiczne / red. nauk. Janusz Symonides, Dorota Pyć.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
Opis fiz.: S. 497-499
Język: POL

32/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Satysfakcja.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 4: Prawo międzynarodowe publiczne / red. nauk. Janusz Symonides, Dorota Pyć.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
Opis fiz.: S. 447-448
Język: POL

33/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Restytucja.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 4: Prawo międzynarodowe publiczne / red. nauk. Janusz Symonides, Dorota Pyć.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
Opis fiz.: S. 426-427
Język: POL

34/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Precedens.
Tytuł wydawn. zbior.: Wielka encyklopedia prawa. T. 4: Prawo międzynarodowe publiczne / red. nauk. Janusz Symonides, Dorota Pyć.
Opis wydawn.: Warszawa : Fundacja "Ubi societas, ibi ius", 2014
Opis fiz.: S. 399-400
Język: POL

35/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Courts and consociations : human rights versus power-sharing / Christopher McCrudden and Brendan O'Leary.
Czasopismo: Hum. Rights Quart., Vol. 36 no. 4
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 962-966
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Human Rights Quarterly
ISSN: 0275-0392 ; eISSN: 1085-794X
DOI: 10.1353/hrq.2014.0054
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Czasopismo umieszczone na Liście Filadelfijskiej, wskaźnik Impact Factor ISI: 0.841
Punktacja: 25.000

36/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Prawo do samoobrony jako środek zwalczania terroryzmu międzynarodowego / Michał Kowalski. Warszawa 2013.
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 69 z. 6
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 98-102
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
ISSN: 0031-0980
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

37/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Socializing states : promoting human rights through international law / Ryan Goodman; Derek Jinks. New York 2013.
Czasopismo: Pol. Yearb. Int. Law, Vol. 34
Opis wydawn.: 2014 [2015]
Opis fiz.: S. 323-327
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Polish Yearbook of International Law
ISSN: 0554-498X
DOI: 10.7420/pyil2014s
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 6.000

38/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Niezależność Europejskiego Trybunału Praw Człowieka a status jego sędziów.
Czasopismo: Probl. Współcz. Prawa Międzynar. Eur., R. 12
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 39-55, streszcz. ang.
Pełny tytuł czasop.: Problemy Współczesnego Prawa Międzynarodowego Europejskiego i Porównawczego
ISSN: 1730-4504
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

39/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Glosa do wyroku Wielkiej Izby Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 21 października 2013 r., w sprawie Janowiec i inni przeciwko Rosji (sygn. 55508/07 i 29520/09).
Czasopismo: Prz. Sejm., R. 22 nr 2
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 152-160
Pełny tytuł czasop.: Przegląd Sejmowy
ISSN: 1230-5502
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

40/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka : wybrane aspekty praktyczne.
Czasopismo: Radca Praw., nr 150
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 2D-8D
Pełny tytuł czasop.: Radca Prawny
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

41/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Komisja prawdy. Mechanizm odpowiedzialności za naruszenie praw człowieka / Marcin Komosa. Warszawa 2013.
Czasopismo: Ruch Praw. Ekon. Socjol., R. 76 z. 3
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 328-330
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
ISSN: 0035-9629
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 7.000

42/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Odpowiedzialność państwa członkowskiego z tytułu działalności organizacji międzynarodowych / Bartłomiej Krzan. Wrocław 2013.
Czasopismo: Stud. Iurid. Tor., T. 14
Opis wydawn.: 2014
Opis fiz.: S. 407-415
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Studia Iuridica Toruniensia
ISSN: 1689-5258 ; eISSN: 2391-7873
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 5.000

43/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Odpowiedzialność państwa-strony Europejskiej konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności : studium prawnomiędzynarodowe.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2013
Opis fiz.: 345 s., streszcz. ang.
ISBN: 978-83-7285-716-3
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 20.000

44/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: The responsibility of state-parties to the echr for the conduct of foreign agents - building on the 'soering doctrine' or a general regime of international state responsibility? El-Masri V "The former Yugoslav Republic of Macedonia, APP. no. 39630/09, ecthr judgment of 13.12.2012.
Czasopismo: Pol. Rev. Int. Eur. Law, Vol. 2 no. 3
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 89-98
Pełny tytuł czasop.: Polish Review of International and European Law
ISSN: 2299-2170
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

45/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Wolność słowa w orzecznictwie Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka : analiza porównawcza / Jacek Skrzydło. Toruń 2013.
Czasopismo: Pol. Rocz. Praw Człow. Praw Humanit., T. 4
Opis wydawn.: 2013
Opis fiz.: S. 286-292
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Polski Rocznik Praw Człowieka i Prawa Humanitarnego
ISSN: 2082-1786
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

46/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Prace międzyrządowe nad długookresową reformą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w latach 2009-2011.
Tytuł wydawn. zbior.: Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej system kontrolny : perspektywa systemowa i orzecznicza / pod red. Michała Balcerzaka, Tadeusza Jasudowicza, Julii Kapelańskiej-Pręgowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Katedra Praw Człowieka. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: S. 275-299, tab.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

47/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Nuncjusz apostolski (papieski).
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego : 100 podstawowych pojęć / red.: Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011
Opis fiz.: S. 204-206
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

48/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Nietykalność pomieszczeń.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego : 100 podstawowych pojęć / red.: Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011
Opis fiz.: S. 199-201
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

49/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Nietykalność osobista.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego : 100 podstawowych pojęć / red.: Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011
Opis fiz.: S. 197-199
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

50/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Misja dyplomatyczna.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego : 100 podstawowych pojęć / red.: Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011
Opis fiz.: S. 183-184
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

51/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Dziekan korpusu dyplomatycznego.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego : 100 podstawowych pojęć / red.: Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011
Opis fiz.: S. 72-73
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

52/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Bilety wizytowe.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego : 100 podstawowych pojęć / red.: Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011
Opis fiz.: S. 33-35
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

53/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Stosunki dyplomatyczne.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon prawa i protokołu dyplomatycznego : 100 podstawowych pojęć / red.: Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2011
Opis fiz.: S. 298-299
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

54/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Zakres ochrony życia seksualnego w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Między wykładnią a tworzeniem prawa : refleksje na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka i międzynarodowych trybunałów karnych / pod red. Cezarego Mika i Katarzyny Gałki.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011
Opis fiz.: S. 239-252, streszcz. ang.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

55/123

Autor: Balcerzak Michał, Dobrzeniecki Karol
Tytuł: EU-China Human Rights Network : założenia i ich realizacja.
Tytuł wydawn. zbior.: Strategie w polityce azjatyckiej : rozważania o aspiracjach i możliwościach współczesnej Azji / pod red. Joanny Marszałek-Kawy.
Opis wydawn.: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2011
Opis fiz.: S. 28-42
Seria: Biblioteka Azji i Pacyfiku
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

56/123

Autor: Balcerzak Michał, Jasudowicz Tadeusz, Kapelańska-Pręgowska Julia
Tytuł: Europejska Konwencja Praw Człowieka i jej system kontrolny : perspektywa systemowa i orzecznicza / pod red. Michała Balcerzaka, Tadeusza Jasudowicza, Julii Kapelańskiej-Pręgowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Katedra Praw Człowieka. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011
Opis fiz.: 450 s.
ISBN: 978-83-933493-0-2 ; eISBN: 978-83-933493-1-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 4.000

57/123

Autor: Balcerzak Michał, Dobrzeniecki Karol, Jasudowicz Tadeusz, Kałduński Marcin M., Morawski Lech, Sandorski Jan, Swinarski Christophe
Tytuł: Ewolucja koncepcji suwerenności w ujęciu prawnym i filozoficznym - zapis dyskusji.
Czasopismo: Stud. Iurid. Tor., T. 9
Opis wydawn.: 2011
Opis fiz.: S. 253-292
Pełny tytuł czasop.: Studia Iuridica Toruniensia
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

58/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: The improvement of domestic remedies in the post-Interlaken process.
Tytuł wydawn. zbior.: Concepts of general domestic remedy and simplified procedure for amending the convention in the post-Interlaken process : 4th Warsaw Seminar, 9-10 September 2010 : in memory of Professor Krzysztof Skubiszewski (1926-2010).
Opis wydawn.: Warsaw : Krajowa Szkoła Administracji Publicznej : Kontrast, 2010
Opis fiz.: S. 38-47
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

59/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Wprowadzenie.
Tytuł wydawn. zbior.: Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek].
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Wydanie: Stan prawny: 1 czerwca 2010 r.
Opis fiz.: S. IX-XII
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

60/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka ; Załącznik do Regulaminu.
Tytuł wydawn. zbior.: Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności wraz z indeksem rzeczowym / [red. Aneta Flisek].
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Wydanie: Stan prawny: 1 czerwca 2010 r.
Opis fiz.: S. 53-140
Język: POL

61/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Specjalni sprawozdawcy ONZ.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 472-474
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

62/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Różnorodność kulturowa a prawa człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 418-422
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

63/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Rada Praw Człowieka ONZ.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 412-418
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

64/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Rada Europy.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 407-412
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

65/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Prawo do udziału w wyborach.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 385-390
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

66/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Prawo do skutecznego środka odwoławczego.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 381-385
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

67/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Prawo do nauki.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 368-370
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

68/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Prawa człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 345-352
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

69/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Praca przymusowa.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 341-345
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

70/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Pozbawienie wolności.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 336-341
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

71/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Odpowiedzialność państwa.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 284-292
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

72/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Nullum crimen sine lege.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 280-284
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

73/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Niewolnictwo.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 266-269
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

74/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Niepełnosprawność a prawa człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 260-266
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

75/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Mniejszości i ich prawa.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 246-257
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

76/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 226-230
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

77/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Komitety traktatowe ONZ.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 204- 209
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

78/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Jurysdykcja państwa.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 166-173
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

79/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Handel ludźmi.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 148-153
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

80/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Europejski Trybunał Praw Człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 124-133
Uwaga: Bibliogr.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

81/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Europejski Komitet Praw Społecznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 121-124
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

82/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Europejska konwencja praw człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 113-118
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

83/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Europejska karta społeczna.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 98-104
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

84/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Dyskryminacja.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 74-80
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

85/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Amerykańska konwencja praw człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 16-21
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

86/123

Autor: Balcerzak Michał, Sykuna Sebastian
Tytuł: Afrykański Trybunał Sprawiedliwości i Praw Człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 6-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

87/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Terroryzm a prawa człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: S. 474-480
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

88/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Oddziaływanie wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sferze inter partes i erga omnes.
Tytuł wydawn. zbior.: Precedens w polskim systemie prawa : materiały z konferencji Zakładu Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, zorganizowanej 24 czerwca 2008 r. / red. Anna Śledzińska-Simon i Mirosław Wyrzykowski.
Opis wydawn.: Warszawa : Zakład Praw Człowieka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, 2010
Opis fiz.: S. 163-186
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

89/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Korupcja jako zagrożenie dla społeczności międzynarodowej i praw człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Świat wobec współczesnych wyzwań i zagrożeń / red. nauk. Janusz Symonides.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2010
Opis fiz.: S. 534-547
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

90/123

Autor: Gronowska Bożena, Jasudowicz Tadeusz, Balcerzak Michał, Lubiszewski Maciej, Mizerski Rafał
Tytuł: Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa administracji i europeistyki].
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2010
Wydanie: Wyd. 2 popr. i uzup.
Opis fiz.: 612 s.
ISBN: 978-83-7285-506-0
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

91/123

Autor: Balcerzak Michał, Sykuna Sebastian
Tytuł: Leksykon ochrony praw człowieka : 100 podstawowych pojęć / pod red. Michała Balcerzaka, Sebastiana Sykuny.
Opis wydawn.: Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, 2010
Opis fiz.: 575 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

92/123

Autor: Balcerzak Michał, Kałduński Marcin M.
Tytuł: Immunitet jurysdykcyjny państwa : glosa do wyroku ETPCz z 23.03.2010 r. w sprawie Cudak v. Litwa.
Czasopismo: Eur. Prz. Sądowy, nr 11 (62)
Opis wydawn.: 2010
Opis fiz.: S. 40-44
Pełny tytuł czasop.: Europejski Przegląd Sądowy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 9.000

93/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Spór gruzińsko-rosyjski przed sądami międzynarodowymi.
Tytuł wydawn. zbior.: Bezpieczeństwo międzynarodowe : szanse i zagrożenia / [red. Sebastian Sykuna, Jerzy Zajadło].
Opis wydawn.: Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2009
Opis fiz.: S. 11-25
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

94/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Problem precedensu w systemie rozstrzygania sporów Światowej Organizacji Handlu.
Tytuł wydawn. zbior.: Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Białocerkiewicza. [T. 2] / pod red. Tadeusza Jasudowicza i Michała Balcerzaka.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009
Opis fiz.: S. 599-614
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

95/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Międzynarodowa ochrona praw człowieka a pluralizm prawny : wybrane aspekty.
Tytuł wydawn. zbior.: Pluralizm prawny : tradycja, transformacje, wyzwania / pod red. Dawida Bunikowskiego, Karola Dobrzenieckiego.
Opis wydawn.: Toruń : Interdyscyplinarne Koło Naukowe Doktorantów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009
Opis fiz.: S. 77-95
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 3]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

96/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Zalecenia Komitetu Ministrów Rady Europy jako forma pozatraktatowej działalności normatywnej i harmonizującej w dziedzinie praw człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Rada Europy - 60 lat na rzecz jedności europejskiej / red. nauk. Irena Głuszyńska, Kazimierz Lankosz.
Opis wydawn.: Bielsko-Biała : Wyższa Szkoła Administracji, 2009
Opis fiz.: S. 6-25
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

97/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Reflections on repetitive applications at the European Court of Human Rights from the perspective of the Polish legal system and practice.
Tytuł wydawn. zbior.: The right to trial within a reasonable time and short-term reform of the European Court of Human Rights : Round Table organised by the Slovenian Chairmanship of the Committee of Ministers of the Council of Europe. Bled, Slovenia, 21-22 September 2009
Opis wydawn.: Ljubljana : Ministry of Foreign Affairs: Ministry of Justice, 2009
Opis fiz.: S. 154-158
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

98/123

Autor: Jasudowicz Tadeusz, Balcerzak Michał, Kapelańska-Pręgowska Julia
Tytuł: Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego : materiały I Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego Toruń 10-11 grudnia 2008 r. / pod red. Tadeusza Jasudowicza, Michała Balcerzaka, Julii Kapelańskiej-Pręgowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009
Opis fiz.: 575 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

99/123

Autor: Jasudowicz Tadeusz, Balcerzak Michał
Tytuł: Księga pamiątkowa ku czci profesora Jana Białocerkiewicza. [T. 1-2] / red. Tadeusz Jasudowicz, Michał Balcerzak.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2009
Opis fiz.: 1062 s. (w dwóch woluminach)
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

100/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Zasada nullum crimen sine lege w kontekście ścigania zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Współczesne problemy praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego : materiały I Warszawsko-Toruńskiego Kolokwium Praw Człowieka i Międzynarodowego Prawa Humanitarnego, Toruń, 10-11 grudnia 2008 r. / pod red. Tadeusza Jasudowicza, Michała Balcerzaka, Julii Kapelańskiej-Pręgowskiej.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2009
Opis fiz.: S. 439-456
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

101/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Fascynujące ścieżki filozofii prawa / pod red. Jerzego Zajadło. Warszawa 2008.
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 64 z. 6
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 110-112
Uwaga: RECENZJA
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

102/123

Autor: Balcerzak Michał, Kapelańska-Pręgowska Julia
Tytuł: Prawa człowieka między pokojem a wojną : (kolokwium naukowe, Toruń, 10-11 XII 2008).
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 64 z. 8
Opis wydawn.: 2009
Opis fiz.: S. 125-126
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

103/123

Autor: Balcerzak Michał, Sykuna Sebastian
Tytuł: Znaczenie i wpływ orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka na praktykę polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Tytuł wydawn. zbior.: Orzecznictwo w systemie prawa : II Konferencja Naukowa Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wolters Kluwer Polska, Gdańsk, 17-18 września 2007 r. / red. nauk. Tomasz Bąkowski, Krzysztof Grajewski, Jarosław Warylewski.
Opis wydawn.: Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008
Opis fiz.: S. 39-59
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

104/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Zagadnienie precedensu w prawie międzynarodowym praw człowieka.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2008
Opis fiz.: 300 s.
ISBN: 978-83-7285-420-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 12.000

105/123

Autor: Jasudowicz Tadeusz, Szuniewicz Marta, Balcerzak Michał
Tytuł: Wojna i pokój : prawa człowieka w konfliktach zbrojnych : zbiór materiałów / [oprac. Tadeusz Jasudowicz, Marta Szuniewicz, Michał Balcerzak].
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Stowarzyszenie Wyższej Użyteczności "Dom Organizatora", 2008
Opis fiz.: 471 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 3.000

106/123

Autor: Wołąsowicz Jakub, Balcerzak Michał
Tytuł: The pros and cons of the European Court of Human Rights pilot judgment procedure.
Czasopismo: EHRAC Bull., No. 10
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 5-6
Pełny tytuł czasop.: European Human Rights Advocacy Centre Bulletin
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

107/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Prawo do obrony a ochrona małoletnich pokrzywdzonych przed wtórną wiktymizacją : wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z dnia 19 czerwca 2007 r.
Czasopismo: Gdań. Stud. Praw. Prz. Orzecz., nr 1
Opis wydawn.: 2008
Opis fiz.: S. 175-181
Pełny tytuł czasop.: Gdańskie Studia Prawnicze : przegląd orzecznictwa
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

108/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Terroryzm a międzynarodowe prawo humanitarne : kilka refleksji.
Tytuł wydawn. zbior.: Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie - osiągnięcia i wyzwania : materiały Toruńskiej Konferencji Naukowej, 13 grudnia 2006 roku / pod red. Tadeusza Jasudowicza ; we współpr. z Martą Szuniewicz i Michałem Balcerzakiem.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: S. 139-152
Uwaga: [Punktacja do dorobku indywidualnego: 6]
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 2.000

109/123

Autor: Jasudowicz Tadeusz, Szuniewicz Marta, Balcerzak Michał
Tytuł: Międzynarodowe prawo humanitarne we współczesnym świecie - osiągnięcia i wyzwania : materiały Toruńskiej Konferencji Naukowej, 13 grudnia 2006 roku / pod red. Tadeusza Jasudowicza ; we współpr. z Martą Szuniewicz i Michałem Balcerzakiem.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: 265 s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

110/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Międzynarodowa ochrona praw człowieka : wybór źródeł.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2007
Opis fiz.: Segregator (397 pag. varia)
Uwaga: Segregator z wymiennymi kartkami
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK
Punktacja: 10.000

111/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Standardy Rady Europy w zakresie ochrony ofiar aktów terrorystycznych.
Tytuł wydawn. zbior.: Polityczne metody zwalczania terroryzmu / pod red. Krzysztofa Liedla, Joanny Marszałek-Kawy, Szymona Wudarskiego.
Opis wydawn.: Toruń ; Łysomice : Dom Wydawniczy DUET, 2006
Opis fiz.: S. 25-43
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

112/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Guaranteeing the long-term effectiveness of the ECHR : the importance of domestic remedies.
Tytuł wydawn. zbior.: The improvement of domestic remedies with particular emphasis on cases of unreasonable length of proceedings : workshop held at the initiative of the Polish Chairmanship of the Council of Europe's Committee of Ministers.
Opis wydawn.: Strasbourg : Directorate General of Human Rights. Council of Europe, 2006
Opis fiz.: S. 22-25
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

113/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Precedens w prawie międzynarodowym praw człowieka : zagadnienia wybrane.
Tytuł wydawn. zbior.: Prawa człowieka XXI w. : wyzwania dla ochrony prawnej : ogólnopolska konferencja prawnicza, Radziejowice, 21-22 czerwca 2004 r. / pod red. Cezarego Mika.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005
Opis fiz.: S. 67-91
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

114/123

Autor: Gronowska Bożena, Jasudowicz Tadeusz, Balcerzak Michał, Lubiszewski Maciej, Mizerski Rafał
Tytuł: Prawa człowieka i ich ochrona : [podręcznik dla studentów prawa i administracji].
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2005
Opis fiz.: 527 s.
ISBN: 83-7285-249-9
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

115/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Strasburg locutus, causa finita? : wzruszalność orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Czasopismo: Palestra, R. 50 nr 11-12
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 192-199
Pełny tytuł czasop.: Palestra
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

116/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Usprawnienie krajowych środków odwoławczych : (seminarium, Strasburg, 28 IV 2005).
Czasopismo: Państ. Prawo, R. 60 z. 8
Opis wydawn.: 2005
Opis fiz.: S. 119-120
Pełny tytuł czasop.: Państwo i Prawo
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

117/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: The doctrine of precedent in the international court of justice and the European Court of Human Rights.
Czasopismo: Pol. Yearb. Int. Law, Vol. 27
Opis wydawn.: 2004-2005 [2005]
Opis fiz.: S. 131-144
Pełny tytuł czasop.: Polish Yearbook of International Law
Język: ENG
Praca afiliowana przez UMK

118/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Wzruszalność orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
Tytuł wydawn. zbior.: Jak nie bać się Strasburga : materiały konferencyjne z Konferencji Naukowej, Toruń, 22-23 kwietnia 2004
Opis wydawn.: Toruń, 2004
Opis fiz.: S. 70-73
Język: POL

119/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Konstrukcja prawa do skutecznego środka odwoławczego (right to an effective remedy) w uniwersalnym i regionalnych systemach ochrony praw człowieka.
Tytuł wydawn. zbior.: Księga jubileuszowa profesora Tadeusza Jasudowicza / [red. Jan Białocerkiewicz, Michał Balcerzak, Anna Czeczko-Durlak].
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004
Opis fiz.: S. 37-55
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

120/123

Autor: Gronowska Bożena, Jasudowicz Tadeusz, Balcerzak Katarzyna, Balcerzak Michał
Tytuł: Neminem captivabimus nisi iure victum : prawo do wolności i bezpieczeństwa osobistego : ochrona praw osób pozbawionych wolności / oprac. Bożena Gronowska, Tadeusz Jasudowicz, Katarzyna Balcerzak, Michał Balcerzak.
Opis wydawn.: Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004
Opis fiz.: 274, [1] s.
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

121/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Projekt ustawy o skardze na przewlekłość postępowania sądowego - w celu wykonania wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Kudła przeciwko Polsce (skarga nr 30210/96, wyrok - 26.10.2000).
Czasopismo: Biul. Biuro Inf. Rady Eur., nr 3
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 94-106
Uwaga: Tyt. tomu: Ochrona Praw Człowieka w systemie Prawa Europejskiego.
Pełny tytuł czasop.: Biuletyn / Biuro Informacji Rady Europy
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

122/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: O immunitecie parlamentarnym i granicach wolności wypowiedzi : uwagi na tle wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie A. przeciwko Zjednoczonemu Królestwu z 17.12.2002 r.
Czasopismo: Kwart. Prawa Publ., R. 3 nr 2
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 209-223
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Prawa Publicznego
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK

123/123

Autor: Balcerzak Michał
Tytuł: Immunitet państw i organizacji międzynarodowych a ochrona praw człowieka : uwagi na tle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Czasopismo: Kwart. Prawa Publ., R. 3 nr 3
Opis wydawn.: 2003
Opis fiz.: S. 109-135
Pełny tytuł czasop.: Kwartalnik Prawa Publicznego
Język: POL
Praca afiliowana przez UMK