ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Bożena Gronowska
profesor
Katedra Praw Człowieka

e-mail: bogro@umk.pl
ORCID: 0000-0001-9709-7686

Zainteresowania:
Prowadzone badania dotyczyły i dotyczą następujących obszarów:
procedura karna,
kryminologia,
wiktymologia,
prawo penitencjarne,
ochrona praw człowieka (wymiar krajowy i międzynarodowy).
Charakter badań jest interdyscyplinarny, często połączony z badaniem orzecznictwa i odpowiedniego piśmiennictwa. Udział w pracach organizacji pozarządowych umożliwił także osobiste wizytacje w różnych systemach więziennictwa.

Terminy konsultacji:
Dyżur w sem. letnim:

poniedziałek: 13:00 do 14:00
Zobacz profil w Bazie Wiedzy