Pracownicy - Wydział Prawa i Administracji - Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Pracownicy

prof. dr hab. Bożena Gronowska
profesor
Katedra Praw Człowieka

pokój: 149
tel.: +48-56-611-4033
fax: +48-56-611-4005
e-mail: bogro@umk.pl

Zainteresowania:
Prowadzone badania dotyczyły i dotyczą następujących obszarów:
procedura karna,
kryminologia,
wiktymologia,
prawo penitencjarne,
ochrona praw człowieka (wymiar krajowy i międzynarodowy).
Charakter badań jest interdyscyplinarny, często połączony z badaniem orzecznictwa i odpowiedniego piśmiennictwa. Udział w pracach organizacji pozarządowych umożliwił także osobiste wizytacje w różnych systemach więziennictwa.

Terminy konsultacji:
Dyżur w sem. zimowym:

czwartek 11:00-12:00

pokój 17


Bibliografia