Kontakt ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Lektorat (II rok)

Lektorat z j. obcego


Prawo: 150 godz.

120 godz. II rok + 30 godz. III rok – 10 ECTS


Administracja

Po każdym stopniu standaryzowany egzamin pisemny i ustny


Zapisy na lektorat


Zwolnienia z lektoratu na podstawie


Oferta uzupełniająca – odpłatna

Więcej informacji: 56 611 42 12