Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Zmarł Profesor Jan Łopuski

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

W wieku 102 lat zmarł prof. Jan Łopuski, były dziekan Wydziału Prawa i Administracji UMK.

Jan Łopuski urodził się 3 stycznia 1917 r. w Strzegocicach koło Dębicy. Tuż przed wybuchem II wojny światowej ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Walczył w kampanii wrześniowej, a następnie służył w Armii Krajowej. W 1944 r. został aresztowany przez NKWD i osadzony w łagrze w Stalinogorsku. Po zwolnieniu przedostał się na Zachód i wstąpił do II Korpusu. Do Polski powrócił w 1947 r. Do końca istnienia PRL przez swoją działalność w AK, służbę w Armii Andersa, kontakty z WiN i krytyczny stosunek wobec ustroju znajdował się w kręgu zainteresowań organów bezpieczeństwa.

Po kilkuletniej pracy w przedsiębiorstwach handlu zagranicznego zajął się nauką. Doktorat i habilitację uzyskał na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, specjalizując się w zakresie prawa morskiego. Pracował m.in. w Wyższej Szkole Morskiej i Morskim Instytucie Rybackim w Gdyni. W 1971 r. rozpoczął pracę na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tu w 1977 r. uzyskał stanowisko profesora nadzwyczajnego, a w roku 1984 profesora zwyczajnego. Gdy w 1981 r., na fali przemian w Polsce, na UMK przeprowadzono pierwsze demokratyczne i wolne od nacisków politycznych wybory władz rektorskich i dziekańskich, prof. Łopuski został dziekanem Wydziału Prawa i Administracji. Ze stanowiska zrezygnował latem 1982 r., gdy władze stanu wojennego odwołały rektora Stanisława Dembińskiego. Na emeryturę przeszedł w 1986 r. Ostatnie lata życia spędził w Gdyni. Był autorem niezwykle interesujących wspomnień pt. "Pozostać sobą w Polsce Ludowej", opisującej wydarzenia od powrotu z emigracji do przełomu ustrojowego w Polsce.

Profesor Jan Łopuski był wybitnym znawcą prawa morskiego i prawa ubezpieczeń, w latach 1987-2000 zasiadał w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Morskiego. Występował jako arbiter w Międzynarodowym Trybunale Żeglugi Morskiej i Śródlądowej, reprezentował Polskę w licznych organizacjach międzynarodowych, w tym w Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (FAO). Za swoją działalność otrzymał Order Virtuti Militari i Krzyż Walecznych. W 2010 r. IPN nadał Profesorowi tytuł Kustosza Pamięci. Profesor Łopuski był także laureatem Szczególnego Wyróżnienia UMK "Convallaria Copernicana", a w 2017 r. otrzymał Medal Honorowy Prezydenta Miasta Torunia "Thorunium".

 Profesor Jan Łopuski zmarł 10 września.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w Gdańsku Oliwie 18 września. Msza święta żałobna zostanie odprawiona w kościele św. Jakuba w Gdańsku Oliwie o godz. 13.00. Po mszy, około godz. 14.00, odbędzie się pogrzeb na Cmentarzu Oliwskim.

pozostałe wiadomości

galeria zdjęć