Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Dyplomatorium WPiA

Zdjęcie ilustracyjne

Uprzejmie informujemy, że uroczystość wręczenia dyplomów magisterskich i licencjackich absolwentom Wydziału Prawa i Administracji rocznika 2018/19 odbędzie się w dniu 30 listopada 2019 r. (sobota) o godz. 10.00 w Auli UMK przy ul. Gagarina 11 w Toruniu.

Zapraszamy wszystkich absolwentów i prosimy o przybycie najpóźniej na pół godziny przed rozpoczęciem uroczystości, ze względu na dużą liczbę absolwentów oraz wypożyczanie tog i zakup biretów we foyer Auli. Koszt wypożyczenia togi i zakupu kepi to 25 zł.

Przypominamy, że podczas uroczystości będą wręczane tylko oryginały dyplomów. Osoby, które nie odebrały odpisów dyplomu i suplementów powinny odebrać te dokumenty w innym dniu w dziekanacie.

Osoby, które odebrały oryginały dyplomów, a chciałyby wziąć udział w uroczystości, proszone są o dostarczenie lub przesłanie oryginału dyplomu do dziekanatu do dnia 22 listopada 2019 r.

Informujemy, że w czasie uroczystości będą wykonywane zdjęcia przez fotografa, które później będą udostępnione na stronie internetowej programu Absolwent UMK. Uprzejmie informujemy, że ze względu na dużą liczbę absolwentów nie gwarantujemy miejsc siedzących dla osób towarzyszących.

Dziekanat w tym dniu będzie nieczynny dla studentów.

pozostałe wiadomości