Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wyniki konkursu "Debiuty" i "Mobilności"

Zdjęcie ilustracyjne

W ramach konkursu Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej wyłoniono laureatów konkursu Debiuty i Mobilności.

Konkurs Debiuty skierowany był do młodych naukowców posiadających stopień doktora, nauczycieli akademickich, którzy w dniu złożenia wniosku nie ukończyli 50. roku życia i nauczycielek akademickich spełniających wymogi jednej z dwóch poprzednich grup, które w ostatnich 3 latach urodziły i wychowywały (urlop macierzyński lub/i wychowawczy) dziecko. Wnioskodawcy musieli wykazać, że nie kierują i w ciągu ostatnich 5 lat nie kierowali własnym grantem badawczym uzyskanym ze środków zewnętrznych pochodzących z Narodowego Centrum Nauki (NCN), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW), Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki (NPRH), Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP) lub Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). Do konkursu wpłynęły 32 zgłoszenia do rady HS, 14 zgłoszeń do rady ST oraz 29 wnioski do rady NZ (razem 75 wniosków spełniających wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki.

W związku z dużym zainteresowaniem konkursem "Debiuty" i dużą liczbą bardzo dobrych wniosków, alokacja w konkursie została zwiększona dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Centra Doskonałości (z puli środków przeznaczonych dla osób spoza Centrów). Nagrodzono 25 wniosków z 75, co daje współczynnik sukcesu 1/3. Warto wspomnieć także, że drugi nabór wniosków do konkursu Debiuty odbędzie się w 2020 roku. Ogłoszenie o konkursie pojawi się na stronie IDUB na przełomie marca i kwietnia. Termin zgłoszeń będzie ustalony na koniec maja 2020 r.

Ocenę merytoryczną zgłoszeń konkursowych wykonały trzy rady naukowe dziedzin nauki powołane przez JM Rektora UMK prof. dr hab. Andrzeja Tretyna. Składy Rad Dziedzinowych są dostępne na stronie Inicjatywy Doskonałości - Uczelni Badawczej.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych oraz dyskusji panelowej w dniu 10 lutego 2020 r., która odbyła się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, sporządzona została lista laureatów pierwszego konkursu „Inicjatywa Doskonałości – Debiuty":

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

 1. dr Michał Piechowicz z Wydziału Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie (doświadczeni)
 2. dr Katarzyna Norkowska z Wydziału Humanistycznego (doświadczeni)
 3. dr hab. Paweł Bohuszewicz, prof. UMK z Wydziału Humanistycznego (doświadczeni)
 4. dr Katarzyna Chlewicka z Wydziału Humanistycznego (doświadczeni)
 5. dr Agata Domachowska z Wydziału Humanistycznego (młodzi)
 6. dr Kamila Majewska z Wydziału Filozofii i Nauk Społecznych (młoda matka)
 7. dr Aleksandra Burdziej z Wydziału Humanistycznego (młodzi)
 8. dr Magdalena Tosik z Wydziału Humanistycznego (młodzi)
 9. dr Anna Zaręba z Wydziału Sztuk Pięknych (młodzi)
 10. dr Aleksandra Sikorska-Lewandowska z Wydziału Prawa i Administracji (doświadczeni)

Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne:

 1. dr Adam Piasecki z Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej (młodzi)
 2. dr hab. Aleksandra Radtke z Wydziału Chemii (doświadczeni)
 3. dr Magdalena Gierszewska z Wydziału Chemii (doświadczeni)
 4. dr hab. Maria Świontek-Brzezińska z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych (doświadczeni)
 5. dr Mateusz Maciejewski z Wydziału Matematyki i Informatyki (doświadczeni)
 6. dr hab. Beata Derkowska-Zielińska, prof. UMK z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej (doświadczeni)
 7. dr hab. Marek Wiśniewski, prof. UMK z Wydziału Chemii (doświadczeni)

Nauki o życiu:

 1. dr Joanna Ronowicz z Wydziału Farmaceutycznego (młodzi)
 2. dr Małgorzata Wiese-Szadkowska z Wydziału Farmaceutycznego (młoda matka)
 3. dr Maciej Przybyłek z Wydziału Farmaceutycznego (młodzi)
 4. dr Justyna Cwajda-Białasik z Wydziału Nauk o Zdrowiu (doświadczeni)
 5. mgr Katarzyna Grudlewska-Buda z Wydziału Farmaceutycznego (młoda matka)
 6. dr hab. Krzysztof Łączkowski, prof. UMK z Wydziału Farmaceutycznego (doświadczeni)
 7. dr Łukasz Pałkowski z Wydziału Farmaceutycznego (młodzi)
 8. dr Dorota Nemecz z Wydziału Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych (młodzi)

W programie Mobilności, który skierowany był do profesorów i stażystów po doktoracie, wyłoniono 12 laureatów. Do konkursu wpłynęły 4 zgłoszenia do rady HS, 12 zgłoszeń do rady ST oraz 7 zgłoszeń do rady NZ (razem 23 wnioski spełniające wymagania formalne). Wszystkie wnioski zostały poddane ocenie merytorycznej przez właściwe rady naukowe dziedzin nauki.

W wyniku przeprowadzonych ocen indywidualnych oraz dyskusji panelowej w dniu 10 lutego 2020 r., która odbyła się na Wydziale Nauk Biologicznych i Weterynaryjnych UMK, sporządzona została lista laureatów pierwszych konkursów mobilnościowych w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” na UMK:

Nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce:

 1. Marcin Kilanowski (profesorowie wyjeżdżający)
 2. Tomasz Kruszewski (profesorowie wyjeżdżający)
 3. Elena Kozmina (profesorowie przyjeżdżający)

Nauki ścisłe, przyrodnicze i techniczne:

 1. Rajmund Przybylak (profesorowie wyjeżdżający)
 2. Szymon Bocian (profesorowie wyjeżdżający)
 3. Kang Li (profesorowie przyjeżdżający)
 4. Anna Ilnicka (post-dok wyjeżdżający)
 5. Beata Kaczmarek (post-dok wyjeżdżający)

Nauki o życiu:

 1. Barbara Ruszkowska-Ciastek (profesorowie wyjeżdżający)
 2. Daniel Załuski (profesorowie wyjeżdżający)
 3. Iwona Świątkiewicz (profesorowie wyjeżdżający)
 4. Tomasz Cudejko (post-dok przyjeżdżający)

pozostałe wiadomości