Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Erasmus+ - rekrutacja uzupełniająca i ogłoszenie wyników

Zdjęcie ilustracyjne

Erasmus+ - rekrutacja uzupełniająca i ogłoszenie wyników

zakończyła się rekrutacja podstawowa zorganizowana w ramach programu Erasmus+. Szczegółowe wyniki rekrutacji znajdziecie Państwo poniżej.

Przystępujemy zatem do rekrutacji uzupełniającej, która potrwa do 12 marca 2020 r. do godziny 15:00. Zasady rekrutacji i wymogi formalne są identyczne z tymi, które obowiązywały w rekrutacji podstawowej (zasady rekrutacji dostępne są tutaj). Komplet dokumentów prosimy składać osobiście u dra Piotra Sadowskiego (gabinet 90) lub w Informacji na nazwisko doktora do 12 marca 2020 r. do godziny 15:00. Proszę upewnić się, że dostarczacie Państwo komplet dokumentów, o których mowa tutaj.

 • Formularz rekrutacyjny dostępny jest tutaj:
 • Wybierając uczelnie przyjmujące proszę upewnić się, że po zakończeniu poprzedniego etapu rekrutacji są na tych uczelniach jeszcze dostępne miejsca. Informacja o wykorzystanych już miejscach dostępna jest poniżej. Informację o liczbie dostępnych miejsc znajdziecie Państwo na stronie internetowej tutaj
 • Prosimy upewnić się, że w wystarczającym stopniu znacie Państwo język wykładowy wymagany przez uczelnię przyjmującą. Znajomość języka potwierdzają np. certyfikat językowy, zaświadczenie o odbyciu lektoratu, informacja z Dziekanatu o ukończeniu/uczęszczaniu do Szkoły Prawa Porównawczego. Prosimy dostarczać tylko kopie dokumentów. Informację o wymogach językowych dla konkretnych uczelnie znajdziecie Państwo na stronie internetowej tutaj
 • Proszę pamiętać o konieczności dostarczenia informacji (napisanej przez Państwa samodzielnie) o tym, iż nie toczy się przeciwko Państwu postępowanie dyscyplinarne i że nie jesteście Państwo zawieszeni w prawach studenta.
 • Oczywiście, niezbędne jest też załączenie zaświadczenia z Dziekanatu o średniej ocen.
 • Osoby uczestniczące w seminariach dyplomowych muszą dodatkowo dostarczyć zgodę Promotra.

Komisja podjęła decyzję o przyznaniu wyjazdów na następujące uczelnie przyjmujące:

 • Kuopio – 1 osoba (semestr zimowy);
 • Padwa – 2 osoby (semestr zimowy);
 • Praga – 1 osoba (semestr zimowy);
 • Rzym – 1 osoba (semestr letni (3 miesiące));
 • Zagrzeb – 2 osoby (semestr zimowy);
 • Antwerpia – 1 osoba (semestr zimowy) – zgoda warunkowa (pod warunkiem uzupełnienia dokumentów).

Szanowni Państwo! W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa uprzejmie informujemy, że decyzja Komisji może ulec zmianie, w przypadku zmiany wytycznych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W najnowszym komunikacie Ministra (dostępnym tutaj) wskazano:

„Zgodnie z informacjami Głównego Inspektoratu Sanitarnego (według aktualnego stanu) regiony obecnie objęte takim zagrożeniem to: Chiny, Hongkong oraz Korea Południowa, Włochy, Iran i Japonia.

Zaleca się, do rozważenia możliwości podjęcia przez uczelnie i pozostałe jednostki sektora szkolnictwa wyższego i nauki decyzji dotyczących sytuacji tych osób m.in. poprzez przełożenie rozpoczęcia studiów/wymiany na kolejny semestr, późniejsze rozpoczęcie semestru lub umożliwienie pracy i nauki zdalnej z użyciem nowoczesnych technologii, np. wykorzystywanych w ramach telepracy oraz procesach kształcenia na odległość.”.

Zachęcamy także do lektury wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (dostępne tutaj) i informacji ze strony głównej UMK (dostępna tutaj).

pozostałe wiadomości