Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Wyniki rekrutacji Erasmus+

Zdjęcie ilustracyjne

Wyniki rekrutacji Erasmus+

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że Wydziałowa Komisja rekrutacyjna WPiA UMK zakończyła rozpatrywanie Państwa podań. Dziękujemy serdecznie za zrozumienie wyjątkowej i trudnej sytuacji, w jakiej przebiegała rekrutacja!

Uprzejmie informujemy, że:

  • wszystkie podania złożone w I turze rekrutacji zostały rozpatrzone pozytywnie, jednak 1 decyzja jest ostatecznie negatywna z uwagi na nieuzupełnienie braków formalnych w terminie rekrutacji;
  • wszystkie podania złożone w II turze rekrutacji (również podania złożone przez studentów innych Wydziałów UMK) zostały rozpatrzone pozytywnie – 1 osoba otrzymała decyzję o przyznaniu uczelni drugiego wyboru.

Studentów IV roku (II tura rekrutacji) prosimy jednak o przesłanie zgód promotorów elektronicznie do Dra Piotra Sadowskiego. Tych z Państwa, którzy w ramach II tury rekrutacji nie złożyli zaświadczeń o średniej ocen również prosimy o przesłanie skanu/dobrej jakości zdjęcia tych dokumentów. Wniosek w tej sprawie proszę skonsultować elektronicznie lub telefonicznie z Dziekanatem. Prosimy pamiętać, iż dopełnienie tego wymogu jest niezbędne do prawidłowego zakończenia toku Państwa rekrutacji – obecnie otrzymaliście Państwo bowiem zgody warunkowe.

Wszyscy Państwo, którzy prosili o zgodę na negocjacje z innymi wydziałami UMK takie zgody otrzymali. Dodatkowo, Komisja przyznała Państwu miejsce pierwszego wyboru, ale możecie Państwo procedować dalej podejmując próby, o których pisaliście Państwo w swoich podaniach!

Z uwagi na sytuację z koronawirusem wszystkie powyżej wspomniane decyzje pozytywne mają charakter warunkowy. Obecnie wymiana osobową z zagranicą jest zawieszona. Sytuacja jest jednak dynamiczna i uzależniona jest m.in. od decyzji administracji rządowej. Prosimy zatem o weryfikację na bieżąco informacji udostępnianych przez MSZ, GIS, a także Zarządzeń Rektora UMK.

Szczegółowa lista wyników rekrutacji zamieszczona jest poniżej.

Miasto pobytu

I tura rekrutacji

II tura rekrutacji

Padwa

2 osoby – I tura rekrutacji

0 osób – II tura rekrutacji

Joensuu

1 osoba – I tura rekrutacji

2 osoby – II tura rekrutacji

Praga

1 osoba – I tura rekrutacji

1 osoba – II tura rekrutacji

Rzym

1 osoba – I tura rekrutacji

1 osoba – II tura rekrutacji

Zagrzeb

2 osoby – I tura rekrutacji

1 osoba – II tura rekrutacji

Hamburg

Brak podań w I turze rekrutacji

1 osoba – II tura rekrutacji

Nantes

Brak podań w I turze rekrutacji

1 osoba – II tura rekrutacji

Granada

Brak podań w I turze rekrutacji

1 osoba – II tura rekrutacji

Istambuł

Brak podań w I turze rekrutacji

2 osoby – II tura rekrutacji

Regensburg

Brak podań w I turze rekrutacji

1 osoba – II tura rekrutacji

Katania

Brak podań w I turze rekrutacji

1 osoba – II tura rekrutacji

 

pozostałe wiadomości