Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

WPiA UMK w czołówce

Zdjęcie ilustracyjne
fot. Andrzej Romański

Wydział Prawa i Administracji UMK znalazł się w czołówce VII Rankingu wydziałów prawa "Rzeczpospolitej" opublikowanego 18 czerwca 2018 r. W kategorii potencjał naukowy WPiA UMK należy do dwóch najlepszych w Polsce.

Wydział Prawa i Administracji UMK w ogólnym zestawieniu uplasował się na 5. miejscu. W tegorocznej edycji łącznie porównanych zostało 17 wydziałów z publicznych i 19 z niepublicznych uczelni wyższych kształcących prawników w Polsce. Wydziały mogły zdobyć maksymalnie 40 pkt. 

Metodologia rankingu została opracowana w oparciu o 3 kategorie. W kategorii potencjał naukowy, w której znakomicie wypadł Wydział Prawa i Administracji UMK, można było uzyskać maksymalnie 14 pkt. Brano pod uwagę:

  • ocenę parametryczną Wydziału;
  • rozwój kadry mierzony liczbą pracowników, którzy otrzymali tytuł profesora i stopień doktora habilitowanego oraz obronionych doktoratów w 2017 r.  porównaną z liczbą pracowników, którzy są przypisani do minimum kadrowego;
  • uprawnienia habilitacyjne i doktorskie;
  • konkurencyjność opartą na liczbie grantów zakończonych w 2017 r. w przeliczeniu na pracownika;
  • konferencje (na podstawie liczby konferencji naukowych zorganizowanych w 2017 r. również w przeliczeniu na pracownika).

Pozostałe kryteria dotyczyły jakości kształcenia (maksymalnie 18 pkt) i współpracy z zagranicą (maksymalnie 8 pkt).

Studia prawnicze na UMK zdobyły w sumie 20,6 pkt. Zwycięzca rankingu (w grupie uczelni publicznych) - Uniwersytet Jagielloński otrzymał 25,55 pkt.

Ranking wydziałów prawa 2018 został przygotowany przez "Rzeczpospolitą" na bazie danych za 2017 r. z Ośrodka Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego.

Więcej o rankingu

 

pozostałe wiadomości