Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Płatne staże w ZUS-ie

Zdjęcie ilustracyjne

Szanowni Studenci II roku administracji stacjonarnej

Wydział Spraw Pracowniczych Oddział ZUS w Toruniu oraz Wydział Prawa i Administracji UMK przygotował specjalnie dla Państwa ofertę płatnych 3 miesięcznych staży.  Dysponujemy 7 miejscami stażowymi w wybranych komórkach  organizacyjnych Zakładu. Informacje nt. przedmiot stażu oraz możliwe  do nabycia umiejętności zostały wskazane w załączniku ,,Staże  absolwenckie w ZUS Oddział Toruń".
Wynagrodzenie za odbycie stażu wynosić będzie 2100 zł brutto/mies.
 
Zapraszamy  do składania dokumentów  aplikacyjnych: CV, list motywacyjny, formularz aplikacyjny (w załączniku) do  30 czerwca 2018 r.
 
Dokumenty należy składać osobiście  lub pocztą na adres:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w Toruniu
Wydział Spraw Pracowniczych
pokój 204
ul. Mickiewicza 33/39
87-100 Toruń
z dopiskiem ,,Staż absolwencki"

Proces rekrutacji:

- Test wiedzy z zakresu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych
- Rozmowa kwalifikacyjna z osobami, które uzyskają najwyższą ilość  punktów z testu wiedzy

Z wybranymi kandydatami podpisane zostaną umowy stażowe na okres do 3 miesięcy.
 
Więcej informacji udziela również Pani mgr Lucyna Jakubowska lucyna.jakubowska@umk.pl

 

Formularz aplikacyjny staż

Staże absolwenckie w ZUS Oddział Toruń

 

pozostałe wiadomości