Kontaktul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń
tel.: +48 56 611 41 10
e-mail: wpia@umk.pl

Szkoła Liderów

Zdjęcie ilustracyjne

Fundacja Scientia Thorunensia zaprasza studentów i doktorantów do udziału w projekcie pn. Toruńska Akademia E-lidera.
 
Toruńska Akademia E-lidera to projekt skierowany do studentów i doktorantów toruńskich uczelni oraz uczniów szkół średnich mieszkających lub uczących się w Powiecie toruńskim. W jego ramach zorganizowane zostaną szkolenia, które pozwolą na zdobycie komplementarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych przydatnych podczas realizowania projektów, działalności naukowej oraz działalności w organizacjach pozarządowych i kołach naukowych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://www.torunskanauka.pl/torunska-akademia-e-lidera/

 Szkolenia zostaną podzielone na następujące obszary:
 
I. Budowanie marki osobistej w sieci,
II. Prawo i ekonomia,
III. Lider w wirtualnej rzeczywistości,
IV. Wystąpienia publiczne w nowej rzeczywistości,
V. Warsztat kompetencji e-lidera.
 
W każdym szkoleniu będzie mogło wziąć udział maksymalnie 25 osób, co pozwoli na ich aktywne uczestnictwo. Szkolenia przeprowadzone zostaną z wykorzystaniem dostępnych narzędzi do prowadzenia szkoleń online w czasie rzeczywistym. Każdy z uczestników szkolenia otrzyma elektroniczną wersję certyfikatu jego ukończenia.
 
Zadanie jest finansowane ze środków otrzymanych z NIW-CRSO w ramach Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19.

pozostałe wiadomości